Fem pædagogmedhjælpere til Dagtilbud Nordvest

Vil du være en del af Dagtilbud Nordvest?

Dagtilbud Nordvest søger pædagogmedhjælpere til følgende børnehuse

 • En pædagogmedhjælpere til Børnehuset Hørhaven til vuggestuen på 30 timer pr. 1. januar 2024 
 • En pædagogmedhjælper på 37 timer til Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen pr. 1. januar 2024
 • To pædagogmedhjælpere til Børnehuset Spentrup på 30 timer til vuggestuen og børnehaven pr. 1. januar 2024
 • En pædagogmedhjælper til Børnehuset Mælkevejen til vuggestuen på 34 timer pr. 1. februar 2024
Når I søger, er I meget velkommen til at skrive i ansøgningen, hvis det er en bestemt afdeling I søger til. 

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor vi

 • er reflekterende og har fokus på at bibeholde og styrke en god faglig praksis
 • alle indgår i planlægningen af pædagogiske tiltag og kommer med ideer til konkrete aktiviteter
 • alle bidrager med iagttagelser af det enkelte barns trivsel
 • vægter et anerkendende og åbent samarbejde højt
 • har en god stemning blandt børn og kollegaer. Alle skal føle sig værdsat og som en del af et godt og trygt fællesskab
I Dagtilbud Nordvest lægger vi vægt på, at ressourcesyn, relationsdannelse, en anerkendende tilgang og inkluderende børnefællesskaber, er de bærende værdier for den pædagogiske praksis i institutionen. Den overordnede vision for Dagtilbud Nordvest er at sikre børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan arbejder vi fokuseret med leg, læring og udvikling for de 0-6 årige børn i dagtilbuddet, og vi forventer at du som ny kollega, er med til at kvalificere dette arbejde. Som pædagogmedhjælper hos os får du mulighed for at være med til at skabe et solidt fundament, hvor børnene kan udvikle sig, og hvor trivsel og omsorg er i højsædet. Du skal derfor kunne balancere mellem dét at indgå i en allerede kendt pædagogisk praksis, men samtidig have lyst til naturligt at bidrage med nye og spændende vinkler i forhold til kerneopgaven. 

I dagtilbud Nordvest prioriterer vi at skabe gode legemiljøer, der fordrer trivsel, udvikling og dannelse, i børnehøjde. I Børnehuset ligger børneperspektivet altid til grund for det pædagogiske arbejde - både i hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter og af voksen planlagte forløb. Børnenes leg er centralt i den pædagogiske praksis, og vi forventer, at du som medhjælper kan være deltagende i børnenes leg med nærvær og engagement.
 
Vi forventer at du
 • bakker op om og er med til at gennemføre og evaluere det pædagogiske arbejde med afsæt i systematik og målrettethed og i forhold til gældende lovgivning. 
 • bakker op om at arbejde vidensbaseret med kerneopgaven, børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 • medvirker til at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer, så alle børn føler sig som betydningsfulde deltagere i børnefællesskabet. 
 • kan sætte dig i barnets perspektiv og følge barnets interesser.
 • kan være i børnehøjde og deltage i børnenes leg.
 • vægter udelivet højt og giver børnene legemuligheder og oplevelser i og med naturen, så de får mulighed for at lære sig selv og naturen at kende - både på og udenfor legepladsen. 
 • kan kommunikere og samarbejde med forældre om kerneopgaven. 
 • er omstillingsparat og justerer dig i den daglige pædagogiske praksis. 
 • er mødestabil og loyal 
Du kan læse mere om dagtilbud Nordvest på vores hjemmeside, hvor afdelingen og den praksis bl.a. er nærmere beskrevet.

Du finder hjemmesiden her: https://dagtilbudnordvest.randers.dk/afdelinger/

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at henvende dig til dagtilbudsleder Rikke Futtrup telefon 20 47 77 27. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst samt reglerne om ny løndannelse. Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket på jobopslaget på www.randers.dk.

Ansøgningsfrist

Søndag den 10. december. Der vil blive afholdt ansættelsessamtale tirsdag den 19. december 2023.