Lærer til Satellitten Langå Skole

Vil du være med til at skabe en rigtig god skoledag for en gruppe elever, der i særlig grad har brug for det?

Så har du nu muligheden for at komme med på holdet, for vi søger en lærer i en fast stilling på 37 timer med ansættelse 1. februar 2024.

Satellitten er en specialklasseafdeling 0.-10. klassetrin. Børnene i Satellitten har typisk indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere socio-emotionelle udfordringer mm. Der er pt. 53 elever i Satellitten organiseret i klasser med 5-9 elever i hver klasse. Tilknyttet hver klasse er både lærere og pædagoger. Der er desuden et special SFO-tilbud tilknyttet Satellitten.

Satellittens pædagogik tager afsæt i en Low Arousal tilgang og et TEACCH inspireret perspektiv med principper om visualiseret, struktureret specialpædagogik. Vi tror på, at børn gør det rigtige, hvis de kan.

Vi:

 • Søger en lærer til vores indskoling/mellemtrin – men da der kan ske løbende ændringer i elevsammensætningen - og da vi altid flytter os efter vores elever, kan der opstå behov for, at dine kompetencer flyttes på tværs i Satellitten.
 • Prioriterer undervisning højt. Undervisning kombineret med overvejelser om fysisk indretning, skema, arbejdssystemer og instruktioner, der understøtter den enkelte elevs særlige behov, selvstændighed, fleksibilitet, kontrol over eget liv og gode selvfølelse.
 • Møder eleverne med anerkendelse og med elevernes trivsel i fokus - skaber ro, overblik og tryghed således, at elevernes udviklingspotentiale styrkes med respekt for deres særegne personlighed.
 • Vil kendes på, at vi tilbyder alle vores elever en god hverdag hos os med fokus på faglig, personlig og social trivsel – indenfor fællesskabets rammer. Alle skal udfordres, understøttes og lære så meget som muligt i deres skoletid hos os.
 • Tilbyder en alsidig, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med faglighed, åbenhed og tillid i fokus. Vi har hjertet med, i det vi gør.

Du:

 • Er uddannet lærer – og vi er nysgerrige på dine linjefag, dine ønsker og kompetencer.
 • Er indstillet på at ”flytte dig” på tværs i Satellitten, hvis elevsammensætningen ”flytter sig” og behovet ændrer sig.
 • Har gode skriftlige kommunikationsevner.
 • Brænder for og kan tilrettelægge en fleksibel undervisning og en pædagogisk struktur, hvor den enkelte elev udfordres og støttes lige præcis ”der hvor eleven er” – og indenfor fællesskabets rammer.
 • Har gerne specialpædagogisk erfaring og kan understøtte undervisningen med visuel støtte, struktur og piktogrammer.
 • Har en rolig, eksperimenterende og problemløsende tilgang med tydelighed og anerkendelse som faste omdrejningspunkter i arbejdet.
 • Er en positiv og engageret medspiller i samarbejdet generelt - herunder et udvidet ligeværdigt forældresamarbejde.
 • Ønsker at understøtte arbejdet med inklusion, da vores elever, i den grad de evner og har behov for det, inkluderes i almenundervisningen.
 • Vil indgå i vores fællesskab med humor og varme – og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø for alle.

Lidt om Langå Skole

Langå Skole ligger i Randers Kommunes syd-vestlige hjørne og dækker et stort distrikt. Langå Skole er en tosporet skole, en special klasserække i Satellitten, og en SFO. Der er ca. 430 dejlige elever og 70 dygtige og dedikerede medarbejdere på skolen. Vi har en fantastisk, meget opbakkende og interesseret forældrekreds. Derudover har vi har et godt og tæt samarbejde med skolens mange forskellige interessenter forankret i lokalsamfundet.

For yderligere oplysninger

Læs mere på Langå Skoles hjemmeside

For stillingen gælder:

Løn i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest.

Yderligere oplysninger indhentes ved henvendelse til: Afdelingsleder Heidi Odby Skjøttgaard på telefon 89 15 59 70/30 58 80 30 eller skoleleder Morten Jakobsen på telefon 89 15 40 24/23 48 47 57.

Samtaler afholdes mandag den 18. december 2023.
 

Randers Kommune er blandt landets største. Hver dag går 9000 dygtige og engagerede kollegaer på arbejde for, at vi er en god kommune at vokse op, leve og arbejde i. Som ansatte i Randers Kommune gør vi byrådets visioner til virkelighed, og med afsæt i den højest mulige kvalitet skaber vi sammen udvikling og fællesskab. Vi har fire værdier – ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed. Værdierne er vores fundament og drivkraft. Vi gør os hver dag umage for at involvere kommunens knap 100.000 borgere og orientere os mod vores brugere. Vi har høje ambitioner – også for dig.