Social- og sundhedshjælpere til Distrikt Midtbyen

Social- og sundhedshjælpere til Distrikt Midtbyen på 30-37 timer med arbejde hver 2. eller 3. weekend

Skal du med på holdet? Distrikt Midtbyen søger kollegaer, som er faglig nysgerrige, har god energi og sætter borgeren i centrum.

Om os

Vi cykler ud fra Nellemann Huset, hvor også Distrikt Lindevænget, Borgerteam og Genoptræningscenter Randers holder til. Her flyttede vi ind i 2020 til en ny-moderniseret arbejdsplads med gode faciliteter til dig som medarbejder. Vores distrikt dækker Randers Centrum, som huser en stor blanding af borgere med forskellige udfordringer i alle aldersgrupper. Distriktet har et tæt samarbejde med sygeplejegruppen og øvrige distrikter, hvorfor der altid vil være en grundig oplæring til arbejdsopgaverne og mulighed for sparring, når du har brug for det. Ligeledes vil du internt i distriktet have mulighed for kompetenceudvikling af vores distriktssygeplejerske.

Om jobbet

Vi er et ungt team, hvor de faglige- og sociale relationer går hånd i hånd. Du vil indgå i en medarbejdergruppe som er i udvikling, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg på dine fremtidige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at du har lysten til at møde vores borgere i øjenhøjde og kan efterleve Randers Kommunes værdigrundlag: Ordentlighed, Ligeværdighed, Udvikling og Frihed.

Om dig

Vi tager udgangspunkt i Randers Kommunes kompetenceprofil for Social- og Sundhedshjælper og bruger denne som et led i vores kompetenceudvikling. Derfor forventer vi at du i dine personlige kvalifikationer kan nikke genkendende til nedenstående:
 • Indgår i menneskelige relationer med åbenhed, respekt, tolerance
 • Arbejder ansvarligt med egne opgaver
 • Tager ansvar for egen faglig- og personlig udvikling
 • Er omstillingsparat og kan håndtere forandringer
 • Har selvindsigt og reflekterer over egen indsats
 • Er bevidst om egen adfærd og hvordan den påvirker såvel borgere/ pårørende som kolleger
 • Er rummelig i forhold til forskellige levemåder og livsopfattelser
 • Viser respekt for andre faggruppers kompetence
 • Er loyal overfor arbejdspladsen
 • Bidrager til at opretholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • Bevarer roen og overblikket i uforudsete situationer

Vi vægter et selvstændigt råderum for medarbejderne. Vi arbejder med en flad og åben kultur, hvor vi hjælper hinanden, og hvor nye idéer er spændende. Vi har en uformel omgangstone, og arbejdspladsen er rummelig med plads til forskellighed.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om opslaget kan fås ved henvendelse til distriktsleder Kasper Wøbbe på 24 92 32 16 eller distriktssygeplejerske Tanja Nielsen 20 47 90 26.

Frist

Sidste ansøgningsfrist er søndag den 17. december 2023. Der indkaldes og afholdes samtaler i den efterfølgende uge. Det er muligt at deltage i samtalerne via. TEAMS.

Randers Kommune er blandt landets største. Hver dag går 9000 dygtige og engagerede kollegaer på arbejde for, at vi er en god kommune at vokse op, leve og arbejde i. Som ansatte i Randers Kommune gør vi byrådets visioner til virkelighed, og med afsæt i den højest mulige kvalitet skaber vi sammen udvikling og fællesskab. Vi har fire værdier – ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed. Værdierne er vores fundament og drivkraft. Vi gør os hver dag umage for at involvere kommunens knap 100.000 borgere og orientere os mod vores brugere. Vi har høje ambitioner – også for dig.