Pædagog til den selvejende institution Børnehaven Bredstrupsgade

Pr. 1. august 2019 søger Børnehaven Bredstrupsgade en dygtig og nærværende pædagog til 35 timers beskæftigelse pr. uge.

Vi er en selvejende institution med 89 dejlige børn og mange hyggelige traditioner. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn med stor respekt for barnets følelser, normer og kultur.
I alle dagligdags situationer vægter vi trivsel, leg og læring i et inkluderende fællesskab

Med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer arbejder vi fokuseret med formel og uformel leg, som en del af børns læring og udvikling.
Vi har et godt internt samarbejde, med høj faglighed og en reflekterende feedback kultur.
Vi forventer at vores nye medarbejder kan være med til at kvalificere dette arbejde.

Endvidere forventer vi at du

 • Er interesseret i at arbejde i en institution, hvor børnegruppen er aldersopdelt.
 • Kan omsætte viden i praksis – herunder reflektere over egen og fælles praksis, for derigennem at omsætte det til ny og kvalitativ handling.
 • Kan indgå i en reflekterende medarbejdergruppe, hvor sparring og feedback er en del af kulturen.
 • Er målrettet i det pædagogiske arbejde og kan udføre dette med systematik og målrettethed.
 • Kan arbejde videns baseret med kerneopgaven, børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • Kan etablere og understøtte alsidige lege og læringsmiljøer i relation til børnegruppens behov og interesser.
 • Er forpligtende, relationel stærk og kompetent. Det gælder både i det relationelle arbejde mellem dig og børnene, børnene i fællesskabet og i samarbejde med forældrene.
 • Er erfaren IT bruger.
 • Kan indgå i et forpligtende socialt samarbejde med kollegaer og leder. Hvor trivsel, fællesskab og ansvar går hånd i hånd.

Vi vægter en hverdag der bærer præg af

 • Trivsel og anerkendelse, udvikling, leg og læring.
 • Tæt forældresamarbejde.
 • Relations og ressourceorienteret pædagogik.
 • Ude liv og naturoplevelser.

Yderligere info finder du på Børnehaven Bredstrupsgades hjemmeside.

Ansøgningsfrist

19. april 2019.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 19-20.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.
 

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere.
Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje.
97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!