Leder til den selvejende institution Kristrup Vuggestue

Er du den, der kan være med til at understøtte og udvikle en vuggestue med et engangeret og faglig dygtig personale?

Vi søger en ny leder, som har evnen og lysten til at lede et fagligt dygtigt personale i en veldrevet institution. Vi søger en leder som tør gå forrest både pædagogisk og ledelsesmæssigt, og som kan stå fast i modvind.
Der er rig mulighed for at sætte sit eget præg på institutionens kurs og udvikling i samarbejde med bestyrelsen og medarbejderne.

Om Kristrup Vuggestue

Kristrup Vuggestue er en mellemstor institution beliggende i forstaden Kristrup ved Randers. Vi er en selvejende institution med administration ved Landsorganisationen Danske Daginstitutioner - LDD. Vi har i alt 52 børn fordelt på 4 stuer.

Personalet i Vuggestuen tæller 9 pædagoger, 5-6 medhjælpere, 1 pædagogstuderende samt 1 souschef. Faglighed vægtes højt hos personalet og ledelsen.

Vi har en lang tradition med det pædagogiske arbejde og en klar profil, som sætter rammerne for børnenes hverdag. Vi har en sund økonomi og er en velholdt institution. Kristrup vuggestue har vi fuld frokostordning med vores egen kostfaglige eneansvarlige som står for alt mad i huset. Der er fokus på sundhed og økologi i denne ordning.

Nogle af vores fokus områder er, ICDP metoden, hvor vi arbejder målrettet med relationer og barnets ressourcer. Vi deltog i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog” og har implementeret flere metoder fra projektet som understøtter barnets sprogligudvikling i hverdagen. Udeliv - Vi synes at det er værdifuldt at bruge uderummet aktivt. Vi har gode udenoms arealer, og bruger gerne vores nærmiljø.

Den kommende leder skal have ansvar for drift, administration samt personalemæssige ansvar. I ledelsesteamet skal der i fællesskab med souschefen videre udvikles på den pædagogisk retning. Sammen med medarbejderne skal de sikre en konstruktiv udvikling samt opretholdelse af Kristrup Vuggestues profil.

Vi ønsker en leder

Der har en engageret, empatisk og nærværende ledelsesstil, der kan lede institutionens personalegruppe og styrke gruppens kompetencer. Dette indebærer personaleledelse, pædagogfaglige ambitioner og økonomisk administration.

Derudover forestiller vi os, at du besidder følgende kompetencer:

 • Du er en dygtig personaleleder, der er professionel og handlekraftig, og som kan eksekvere i samarbejde med bestyrelsen
 • Du har en pædagogisk uddannelse, gerne med praktisk ledelseserfaring
 • Villig til at påbegynde eventuel relevant efteruddannelse, DOL eller lignende, såfremt dette ikke allerede er erhvervet
 • Du er god til at administrere, organisere og strukturere en varieret hverdag og optimere i forhold til ressourcer
 • At du kan indgå i et åbent og tæt samarbejde med bestyrelsen omkring drift og faglig udvikling
 • Du er god til at arbejde med strategi og visioner, kultur, samt implementering af disse i hverdagen
 • Er en dygtig og tydelig kommunikator både i forhold til personale, børn, forældre og samarbejdspartnere

Vi tilbyder

 • Et attraktivt og aktivt hus
 • En faglært, dedikeret og engagereret personalegruppe
 • Engagerede forældre og en alsidig og mangfoldig børnegruppe
 • Et tæt samarbejde med det selvlederende netværk samt andre institutioner i området
 • Løn efter erfaring og kvalifikationer

Ansættelsesprocedure

Før du søger stillingen opfordres du til at tage kontakt til vores konstituerede leder Ellen Næsted, der kan kontaktes på tlf. 50 93 95 01. Du kan også læse mere omkring vores institution på vores hjemmeside.


Vi afholder 2 samtalerunder. 1. samtalerunde afholdes onsdag 12. juni 2019, og 2. samtalerunde afholdes den 24. juni 2019. For de kandidater, der går videre til 2. samtalerunde, vil der blive udarbejdet en personlighedsprofil. Tilbagemelding på denne vil foregå torsdag den 20. juni 2019.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere.
Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje.
97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!