Tale-hørekonsulent/Logopæd til PPR, Randers Kommune

Har du lyst til at blive en del at en arbejdsplads hvor trivsel og faglighed vægtes højt? Ønsker du en spændende hverdag med afvekslende opgaver og stor fleksibilitet? Så er det måske dig, der bliver vores nye kollega.

PPR Randers søger pr. 1 august 2019 to ny kollegaer til faste stillinger på 30-35t.

Du vil blive en del af et dynamisk PPR med et højt fagligt niveau og engagerede og dygtige kollegaer. Vores opgaver omfatter blandt andet

 • praksisnær undervisning, rådgivning og vejledning af barnets netværk, for eksempel forældre og fagprofessionelle
 • udarbejdelse af handleplaner, målsætning og analyse for den talepædagogiske intervention
 • udredning og undervisning af børn/unge inden for målgruppen
 • udvikling af nye indsatser, der har til formål at sikre at barnet får den bedst mulige indsats
 • at indgå i tværfaglige fora
 • arbejde i interne gruppetilbud til børn med specifikke tale/sprogvanskeligheder.

Vi forestiller os, at du

 • er fagligt velforankret, udviklingsorienteret, engageret og holder dig opdateret omkring den logopædiske udvikling
 • kan omsætte din faglighed til praksisnær sparring, rådgivning og undervisning
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og tværfagligt
 • er engageret, idérig og interesseret i at være med i den fortsatte udvikling af et bredt spektrum af talepædagogiske tilbud
 • er fleksibel og udviklingsorienteret
 • har en relevant uddannelse.

Vi tilbyder dig

 • et spændende og afvekslende job, med høj grad af indflydelse på opgaveløsningen
 • et fagligt stærkt og anerkendende miljø, hvor faglig udvikling vægtes højt
 • et forum hvor videreudvikling og nytænkning er fremherskende
 • mulighed for at deltage i relevante faglige netværk
 • mulighed for at specialisere sig i faglige interesseområder
 • en arbejdsplads, hvor positiv indstilling, humor og tillid er bærende elementer.

Om arbejdspladsen

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers er en forebyggende enhed, der har som overordnede formål at
 • understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer
 • støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Center for PPR er organiseret under Familieafdelingen i Randers kommune. PPR har følgende fagpersoner ansat: Psykologer, fremskudte socialrådgivere, tale-hørekonsulenter, fysioterapeuter, læsekonsulent og administrativt personale. I alt cirka 60 medarbejdere.

Tale-hørekonsulenternes arbejde har den tidlige indsats som primært fokus, og her er det vigtigt, at professionelle og forældre arbejder tæt sammen om en koordineret indsats. Tale-hørekonsulenterne bidrager forebyggende i sager, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte barnet så tidligt i dets liv, som muligt.

Vi arbejder både direkte i dagtilbud og på skoler, og i mere specialiseret individuel bistand, gruppeundervisning og behandling, som foregår på Center for PPR. Vi underviser for eksempel fagprofessionelle i Teacher Talk- forløb fra The Hanen Program, som en del af vores gruppetilbud.

Løn

Løn - og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst med Danmarks Lærerforening og Ny Løn.

Yderligere informationer

Vil du vide mere om jobbet, kan du rette henvendelse til afdelingsleder for tale/hørekonsulenter, fysioterapeuter og voksenområdet Gry Dalsgaard på 29 26 52 35. 
Se mere på vores hjemmeside.

Frist

5. juni 2019. Samtaler forventes afholdt 17. juni kl. 8.30-13.00

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. 

I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.