Er du vores nye Udbudsjurist?

Ønsker du at arbejde med Indkøb og udbud af forskelligartet karakter, og har du flair for udbudsret? Trives du i et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så vil du garanteret passe godt ind i Randers Kommunes Udbuds- & Indkøbsenhed.

Udbud & Indkøb er en del af kommunens centrale økonomiafdeling. Vi har blandt andet ansvaret for størstedelen af kommunens udbudsforretninger. Som en af landets største kommuner, har vi et omfattende indkøbsvolumen – det giver masser af spændende og udfordrende arbejdsopgaver.

Jobbet

Som udbudsjurist hos os, får du en bred opgaveportefølje og tilhørende kontaktflade – både inden- og udenfor kommunen. Jobbet indebærer, at du skal navigere imellem krav og ønsker fra vores kunder (kommunens egne enheder), de lokale politiske prioriteringer og mulighederne i markedet hos leverandørerne – og alt sammen indenfor de juridiske rammer, der nu engang er gældende for offentlige indkøb.

Med jobbet som udbudsjurist er du med til at gøre en forskel på bundlinjen og for kommunens evne til, at levere service til borgerne. Samtidigt er du med til at sikre, at Randers Kommune opleves som en professionel samarbejdspartner for de virksomheder vi er i berøring med.

Dine arbejdsområder vil primært blive
 • Gennemføre tilbudsindhentninger og udbud – fra afdækning af behov og kravspecifikation til vurdering af indkomne tilbud og indgåelse af kontrakt. Opgaverne vil primært knytte sig til varekøb og tjenesteydelser, men opgaver i forhold til bygge- og anlægsområdet kan også forekomme.
 • Rådgivning af kommunens fagforvaltninger vedr. tilbudsindhentning, udbud, kontraktretlige forhold mv.
 • En vis involvering i drift og implementering af aftaler, herunder kontakt med leverandører og relevante fagpersoner i kommunen samt markedsføring af aftaler overfor brugerne
 • Deltagelse i kontorets daglige opgaver lige fra telefonhenvendelser til større analyser
 • Deltagelse i indsamling af statistik og udarbejdelse af for-analyser; primært til brug i forbindelse med udbud i vores indkøbsfællesskab, som vi deltager i sammen med 14 andre kommuner, www.KomUdbud.dk

Og hvad forventer vi så af dig

Du
 • Har en relevant uddannelse, fx cand.merc. jur. eller cand.jur.
 • Har rfaring med, og interesse for, indkøbsjura, udbudsprocesser samt offentlige indkøb
 • Har flair for godt købmandskab
 • Gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
 • Er udadvendt og opsøgende af natur
 • Har gode analytiske egenskaber
 • Har kendskab til at arbejde i en politisk ledet organisation – eller mod på at prøve det
 • Har et personligt drive og en holdspiller, der kan bidrage aktivt til at nå fælles mål
 • Er selvstændig og ansvarsfuld – kan både løfte selv og samarbejde med andre på tværs af faggrænser
 • Har gode dansk- og engelskkundskaber.

Vi tilbyder

 • Gode kolleger både fagligt og socialt
 • Gode arbejdsforhold med fleksibilitet og plads til den enkelte
 • En arbejdsdag med ansvar og indflydelse
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og regler om Ny løn.

Lidt mere om os

I Udbud & Indkøb varetager vi udbud af fælles tværgående indkøbsaftaler samt yder rådgivning på tværs af alle enheder i kommunens organisation vedr. udbud, indkøbsbehov mv.

Vi arbejder med alle aspekter af udbud og indkøb: Fra for-analyser, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsvurdering, implementering af aftalerne til opfølgning og controlling.

Kontoret har i dag otte medarbejdere, fordelt på én Udbuds- og Indkøbschef, tre udbudsjurister, to controllere samt to udbudskonsulenter.

Både i Udbud & Indkøb og i Økonomiafdelingen som helhed, lægger vi stor vægt på, at der også skal være plads til at have det godt socialt sammen. Vores socialudvalg sørger for at holde os til ilden med forskellige arrangementer. Måske du skal være med til vores næste arrangement?!

Har du spørgsmål til stillingen

kan du kontakte Udbuds- og Indkøbschef Peter Neumann på tlf. 89 15 12 35.

Frist

22. maj 2019.
 

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere

Søger du job i Randers Kommune, og bor du her ikke, så går du måske med tanker om at flytte hertil. Kontakt vores bosætningskonsulent, Mari-Louise Olsson Hattesen på 20465374 eller velkommen@randers.dk og hør, hvad Randers kan tilbyde dig og din familie.