Korshøjskolen søger en fagligt og relationelt dygtig dansk- og sproglærer til mellemtrin og udskoling

Vil du være vores nye kollega?

Korshøjskolen søger en fagligt og relationelt dygtig dansk- og sproglærer til mellemtrin og udskoling

Vi søger en dygtig lærer til vores mellemtrin, der kan undervise i dansk, engelsk og madkundskab. Kan du undervise i tysk er det en stor fordel, men ikke en krav. Du skal også kunne undervise i madkundskab og sprogfagene i udskolingen. Andre af skolens fag kan også komme på tale.

Det er vigtigt for os, at du har en anerkendende og styrkebaseret tilgang til alle elever, og at du har nemt ved at skabe nære relationer til både elever, forældre og kolleger. Du skal have lyst til at undervise elever med forskellige forudsætninger og til at udvikle din og teamets evne til at differentiere undervisningen, så eleverne oplever, at den bygger på tryghed, fællesskab og tydelig faglig udvikling.

Vi søger derfor en lærer, der kan bidrage til udviklingen af team, afdelinger og skolen som helhed. Derfor er det vigtigt, at du har forudsætninger for og lyst til et dybtgående kollegialt samarbejde og ser skoleudvikling som en integreret del af lærerarbejdet. Vi ønsker at udvikle en skole med medindflydelse og -ansvar og en høj grad af professionel kapital, hvor skolens opgave konstant diskuteres, og hvor der udvikles fælles forståelse og sprog, men hvor der stadigvæk efterlades masser af professionelt råderum til personalet. Korshøjskolen udvikler sig som et professionelt læringsfælleskab med fokus på deprivatisering af egen praksis, teamsamarbejde og refleksive samtaler med fokus på elevernes læring.

Korshøjskolen er en to-sporet og afdelingsopdelt folkeskole med elever fra 0.-9. kl. I alt 410 aktive og positive elever, hvoraf 20 går i kommunens specialklasserække, som er placeret på Korshøjskolen. Skolen har også en SFO med ca. 90 børn.

Der er ansat 29 lærere og børnehaveklasseledere og 8 pædagoger i dette skoleår.

Skolen er beliggende i Harridslev få kilometer nord for Randers by. Skolen er en veldrevet skole med gode udearealer og en positiv, dygtig og samarbejdende personalegruppe, som er kendt for at tage godt imod nye kolleger.

Ansættelsen
sker efter gældende overenskomst, og der indhentes straffe- og børneattest ved ansættelsen

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.