Lærer til barselsvikariat på Langå Skole

Lærer til barselsvikariat på Langå Skole.

Langå Skole søger en dygtig og ambitiøs lærer til et barselsvikariat med start i august 2019.

Langå Skole er en dynamisk folkeskole med cirka 500 elever. Vi har tradition for et stærkt og tæt forældresamarbejde. I Randers Kommune arbejder vi med afsæt i skolen for alle. Herunder synliggørelse af læring og trivsel, professionelle læringsfællesskaber, samt inkluderende og motiverende læringsmiljøer. De tre områder er tæt forbundet, og vi arbejder systematisk med elementer i alle tre områder.

Vi søger en lærer der kan varetage matematik, madkundskab og timer i skolens mellemrumstilbud. Vi søger en lærer, som er fagligt velkvalificeret, er en kompetent klasseleder, er udviklingsorienteret og ønsker at arbejde inkluderende og tør sætte sig selv i spil i forhold til kolleger, elever og forældre. Vi forventer en engageret indsats og en positiv indstilling til samarbejdet i alle skolens fællesskaber. Vi har en spændende og god skole, hvor der er plads til mangfoldighed og ambitioner. Se mere på vores hjemmeside.

Vi forventer, at du

  • kan varetage undervisningen i matematik og madkundskab
  • kan varetage undervisning i skolens særligt tilrettelagt undervisningstilbud (mellemrummet)
  • har særlige kompetencer og erfaring inden for inklusionsområdet
  • har en klar, tydelig og anerkendende klasseledelse
  • formår at skabe faglige udfordringer for alle elever
  • har gode relations- og samarbejdskompetencer
  • vil tage aktiv del i arbejdet med at skabe en god skole.

Vi tilbyder desuden

  • en skole med engagerede og fagligt kompetente lærere og pædagoger, der er optaget af at gøre en forskel for eleverne
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en positiv og anerkendende tilgang til de opgaver, vi skal løse
  • et godt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse, forældre og skolebestyrelse imellem.

Alle nyansatte tilbydes desuden at blive en del af et netværk på tværs af skolerne i Randers Kommune. Der vil blandt andet være mulighed for erfaringsudveksling samt intro til skoletjenester med mere.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuld tid i et barselsvikariat. Løn sker efter gældende overenskomst og ansættelsen er fra 1. august 2019 til 29. februar 2020, med mulighed for forlængelse. Vi indhenter børne- og straffeattest. Vedlæg venligst relevante bilag, uddannelsesbevis, udtalelser og angiv gerne referencer.

Yderligere informationer

Se mere på vores hjemmeside eller ring til 89 15 40 20 og få en snak med viceskoleleder Keld Fihl eller skoleleder Morten Jakobsen. Du er naturligvis også meget velkommen til at kigge forbi et af Randers Kommunes attraktive hjørner.

Frist

Ansøgningsfrist 2. juni.
i forventer at afholde samtaler 11. eller 12. juni fra kl. 13.00.

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.