Lærer til Langå Skoles kompetencecenter, samt undervisning.

Lærer til Langå Skoles kompetencecenter, samt undervisning i dansk eller matematik.

Langå Skole søger en dygtig og ambitiøs lærer til skolens kompetencecenter, samt undervisning i dansk eller matematik

Langå Skole er en dynamisk folkeskole med cirka500 elever. Vi har tradition for et stærkt og tæt forældresamarbejde. I Randers Kommune arbejder vi med afsæt i skolen for alle. Herunder synliggørelse af læring og trivsel, professionelle læringsfællesskaber, samt inkluderende og motiverende læringsmiljøer. De tre områder er tæt forbundet, og vi arbejder systematisk med elementer i alle tre områder.

Vi søger en dygtig medarbejder og kollega, der kan og vil bidrage til udviklingen af vores kompetencecenter. Teamet varetager mange forskelligartede opgaver, både af forebyggende og problemløsende karakter. En af opgaverne er at støtte og vejlede kollegaer i arbejdet med inkluderende fællesskaber. Det er derfor vigtigt, at du er anerkendende i din tilgang til alle skolens aktører, at du brænder for at arbejde med børn, og at du har lysten og modet til at vejlede kollegaer. Dine arbejdsopgaver vil dels være i kompetenceteamet dels i undervisning som dansk eller matematiklærer, som en del af et kerneteam.

Vi forventer en engageret indsats og en positiv indstilling til samarbejdet i alle skolens fællesskaber. Vi har en spændende og god skole, hvor der er plads til mangfoldighed og ambitioner. 

 

Vi forventer, at du

  • har særlige kompetencer inden for områderne inklusion, AKT og vejledning af kollegaer
  • er udviklingsorienteret og omstillingsparat i forhold til nye opgaver og positionsskift i hverdagen
  • varetager undervisningen i dansk eller matematik
  • har en klar, tydelig og anerkendende klasseledelse
  • formår at skabe faglige udfordringer for alle elever
  • vil tage aktiv del i arbejdet med at skabe en god skole.

Vi tilbyder desuden

  • en skole med engagerede og fagligt kompetente lærere og pædagoger, der er optaget af at gøre en forskel for eleverne
  • et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en positiv og anerkendende tilgang til de opgaver, vi skal løse
  • et godt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse, forældre og skolebestyrelse imellem.

Alle nyansatte tilbydes desuden at blive en del af et netværk på tværs af skolerne i Randers Kommune. Der vil blandt andet være mulighed for erfaringsudveksling samt intro til skoletjenester med mere.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid. Løn sker efter gældende overenskomst, og ansættelsen er fra 1.august 2019. Vi indhenter børne- og straffeattest.

Yderligere informationer

Se mere på vores hjemmeside, eller ring 89 15 40 20 og få en snak med viceskoleleder Keld Fihl eller skoleleder Morten Jakobsen. Du er naturligvis også meget velkommen til at kigge forbi et af Randers Kommunes attraktive hjørner.

Frist

Ansøgningsfrist 2. juni.
Vedlæg venligst relevante bilag, uddannelsesbevis, udtalelser og angiv gerne referencer.
Vi forventer at afholde samtaler  11. eller 12. juni fra kl. 13.00.

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.