Lærer til Satellitten på Langå Skole

Vi søger en lærer med lyst til at undervise vores fantastiske børn i indskolingen til Satellitten på Langå Skole med start den 1. august 2019.Satellitten på Langå Skole søger lærer

Satellitten er en specialklasserække 0.-10. klassetrin, et undervisnings- og fritidstilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere socio-emotionelle udfordringer mm. Der er pt. 59 elever i Satellitten fordelt i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Fælles for de 59 elever er behovet for forudsigelighed, tryghed og læring.

Vi søger en lærer til vores indskoling, men da vi ser os som “et hus” skal du være indstillet på både mellemtrin og udskoling i Satellitten også. Hvor der kommende skoleår er to klasser med 9 elever i hver klasse. Hver klasse er tilknyttet et team bestående af en lærer og to pædagoger.

Din profil

Du
  • er uddannet lærer – Vi er nysgerrige på dine linjefag.
  • brænder for og kan tilrettelægge en fleksibel undervisning og en pædagogisk struktur, hvor det enkelte barn udfordres indenfor nærmeste udviklingszone og indenfor fællesskabets rammer.
  • evner eller har erfaring med at arbejde med pædagogiske og indlæringsmæssige problemstillinger. Herunder især Autisme, ADHD, og lettere socio-emotionelle udfordringer mm.
  • har lyst og evne til at arbejde på mange forskellige niveauer med tydelighed og anerkendelse som faste omdrejningspunkter i arbejdet.
  • kender betydningen af og er en positiv og engageret medspiller i teamsamarbejdet og har lyst og evne til at indgå konstruktivt i et tæt og forpligtende samarbejde med pædagoger, på tværs i huset, skolens øvrige personale samt eksterne samarbejdspartnere.
  • har en stabil, rolig, nærværende, eksperimenterende og problemløsende tilgang til elevernes læring.
  • har gode relations kompetencer - både hvad angår kollegaer på tværs af faggrupper og i et udvidet skole-hjem samarbejde.

Vi arbejder tværfagligt, anerkendende og struktureret med øje for den enkelte elevs behov samt positiv udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer.

Vi vil kendes på, at vi tilbyder alle vores elever en god skoledag med fokus på faglig, personlig og social trivsel. Alle skal udfordres, understøttes og lære så meget som muligt i deres skoletid hos os.

Vi tilbyder en alsidig, spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med faglighed, åbenhed og tillid i fokus.

Vi ønsker medarbejdere, som kan indgå i vores fællesskab med humor, varme og fagligt engagement.

Lidt om Langå Skole

Langå Skole ligger i Randers Kommunes sydvestlige hjørne, har ca. 500 dejlige elever med en specialklasserække i Satellitten. Vi har tradition for et stærkt og tæt forældresamarbejde. Derudover har vi har et godt og tæt samarbejde med skolens mange forskellige interessenter forankret i lokalsamfundet.

I Randers Kommune arbejder vi med afsæt i skolen for alle.

For yderligere oplysninger

Se Langå skoles hjemmeside

For stillingen gælder

Der er tale om en fuldtidsstilling pr. 1. august 2019.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Der indhentes straffe- og børneattest.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Heidi Skjøttgaard på tlf. 89 15 59 70 / 30 58 80 30 eller skoleleder Morten Jakobsen tlf. 89 15 40 24 for yderligere information.

Du er også meget velkommen til at kigge forbi et af Randers Kommunes attraktive hjørner og besøge Satellitten.

Ansøgningsfrist

19. juni 2019.

Samtaler forventes afholdt i uge 26.

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.