Arbejdsmiljøkoordinator til Ejendomsservice

Har du lyst til at arbejde med arbejdsmiljø i en stor driftsorganisation, så er du måske vores nye arbejdsmiljøkoordinator.

Om os

Ejendomsservice forvalter kommunens bygninger med et mål om at sikre de bedst mulige rammer for løsningen af kommunens kerneopgaver og samtidig beskytte værdien af de kommunale bygninger via en professionel ejendomsforvaltning.

Ejendomsservice varetager opgaver med anlæg, ombygning, vedligehold, energioptimering samt daglig drift af de kommunale bygninger og tilhørende udearealer, herunder rengøring og teknisk service. Ejendomsservice råder over et driftsbudget på ca. 165 mio. kr. og har ca. 300 ansatte.

Vi kan tilbyde et spændende job, hvor du selv har mulighed for at komme med input og have indflydelse på stillingen. Ejendomsservice har i 2019 omorganiseret arbejdsmiljøområdet, således at der nu er 4 arbejdsmiljøgrupper, der varetager opgaven i et afgrænset område samt et tværgående arbejdsmiljøforum, hvor der sikres koordinering af indsatserne samt afrapportering til Lokal MED. Vi har brug for en arbejdsmiljøkoordinator til at opbygge og implementere struktur og dokumentation i arbejdsmiljøarbejdet samt agere sparringspartner for arbejdsmiljøgrupperne og ledelsen i arbejdsmiljøspørgsmål.

Ansvarsområder

  • Yde støtte og vejledning til arbejdsmiljøgrupperne.
  • Koordinere konkrete indsatser på arbejdsmiljøområdet.
  • Sikre, at aftaler og procedurer omkring eftersyn, runderinger, det daglige sikkerhedsarbejde, arbejdsulykker og nær-ved ulykker mv. udføres i henhold til gældende lovgivning.
  • Udarbejdelse af operatørvejledninger, instruktionsmateriale mv.
  • Ajourføring og digitalisering af arbejdsmiljøhåndbogen ift. gældende lovgivning.
  • Løbende udvikling af AMO i samarbejde med ledelsen, herunder udarbejdelse af dagsordner, indkalde til diverse møder samt skrive referater.
  • Udarbejdelse af diverse informationsmateriale om sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Undersøge, analysere og rapportere på arbejdsmiljømæssige problemstillinger.
  • Diverse opgaver omkring arbejdsmiljøopgaver også på de enkelte arbejdssteder.

Din profil

Vi forventer, at du har erfaring med at arbejde med arbejdsmiljø. Du er sikkerhedsbevidst og klarer at opretholde det store overblik, men kan også dykke ned i detaljerne, når det er nødvendigt. Samtidig er du åben og imødekommende overfor alle og indstillet på et bredt samarbejde.

Du er initiativrig og har en veludviklet evne til at prioritere og løse opgaver i tæt samarbejde med kollegerne. Vi forventer, at du er en stærk kommunikator og i stand til at formidle kompliceret stof på en let forståelig måde. Du skal være i stand til selvstændigt at kunne fremskaffe relevant materiale og trives med at dokumentere.

Derfor skal du vælge os

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med engagerede kolleger i et uformelt arbejdsmiljø. Vi har kontor på Laksetorvet 1, 8900 Randers C, men har en bred kontaktflade i hele kommunen.

Oplysninger om Randers Kommune og Ejendomsservice kan findes på www.randers.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en 1-årig projektstilling på 37 timer pr. uge, og lønnen fastsættes efter forhandling med baggrund i gældende overenskomst mellem KL og din faglige organisation.

Ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du flere oplysninger, er du velkommen til al kontakte sektionsleder Bertil Wraa på tlf. 61 12 40 80 eller sektionsleder Anja Baastrup på tlf. 61 12 00 11.

Ansøgning, CV og relevante bilag modtages kun via nedenstående link og senest søndag den 3. november 2019 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler afholdes den 15. november, og tiltrædelse forventes den 1. januar 2020 eller efter aftale.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Vi anvender straffe- og børneattest som led i rekrutteringen til stillinger i Randers Kommune.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.