Dedikeret og skarp lokalplanlægger

Vi søger en dedikeret og skarp lokalplanlægger, der realiserer visionære planer og sikrer kvalitet og langtidsholdbar byudvikling i en naturnær kontekst

Randers er midt i en spændende tid, hvor vi som en af landets største kommuner for alvor er ved at realisere vores udviklingspotentialer og drømmen om ”Flodbyen Randers - Byen til Vandet” gemmen omdannelse af tidligere industriområder, for eksempel Sporbyen Scandia og Kasernen, samt udvikling af midtbyen med dens middelalder-bykerne. Randers by er landets sjettestørste og ligger tæt på E45 i et naturskønt område, hvor Randers Fjord og Gudenåen mødes midt i byen.

Som planlægger i Randers Kommune kommer du til at arbejde med hele lokalplanprocessen fra den indledende dialog med bygherre og projektudviklere til dialog med det politiske niveau og endelig vedtagelse. I Planafdelingen laver vi planerne selv, og du får hands-on på hele processen. Det enkelte projekt skal sikres et ophæng i byrådets visioner og sammenholdes med øvrige strategiske overvejelser og helhedsplaner, ligesom bygherres ideer skal kunne konkretiseres og sætte rammer for det virkelige liv. For selvstændigt at kunne drive en sådan proces og samtidig håndtere at mange sager har et politisk fokus, er det nødvendigt, at du har erfaring inden for området.

Planafdelings opgaveportefølje spænder bredt fra kommuneplanlægning og strategisk byudvikling til helhedsplaner og lokalplaner. Der arbejdes med klimatilpasningsprojekter fra risikostyringsplaner til vandhåndtering i lokalplanerne og udførelse af konkrete klimatilpasningsprojekter. Derudover arbejdes med bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, strategisk varme- og energiplanlægning, vindmøller, solceller og planadministration. Så ud over at blive en del af et større hold af lokalplanlæggere får du nære kollegaer med meget forskellige kompetencer.

Randers Kommune er i gang med en transformation af de havnenære arealer, hvor blandt andet projektet Byen til Vandet netop nu konkretiseres som Flodbyen Randers med en omfattende planlægning til følge. Derudover etableres en klimabro over Gudenåen, Randers Havn udflytter til nye arealer, ligesom forskellige klimatilpasningsprojekter skal beskytte byen mod oversvømmelse. Byrumsarkitektur skal sammentænkes med opholdskvaliteter og klimatilpasning. Arealerne langs vandet skal omdannes til attraktive boliger i aktivt samspil med naturen, samtidig med at de bevaringsværdige bygninger og byens historie eksisterer som et centralt omdrejningspunkt. Derudover udvikles attraktive boligområder i oplandsbyerne, ligesom behovet for at tilpasse planlægningen så behovet for erhvervsområder og detailhandel skal imødekommes.

Vi ser gerne, at du

 • har minimum fem års erfaring med lokalplanlægning og et solidt kendskab til lovgivningen på området
 • kan skabe synergier og merværdi ved at kombinere jura, byudvikling og arkitektur
 • brænder for lokalplanlægning og har lyst og evner til at føre en professionel indledende dialog og få sat et projekt på skinner - du driver projektet i tæt dialog med alle interessenter og fører projektet til politisk godkendelse
 • har viden om, eller lyst til at arbejde med, erhvervslokalplaner og detailhandel
 • gerne har erfaring fra en politisk styret organisation - det er ikke afgørende, men du skal have lysten til at ville planprocessen hele vejen og det lange seje træk, fra de politiske visioner for et område og til at det reelt implementeres i borgernes hverdag
 • er arkitekt, civilingeniør, landinspektør eller andet.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads med fokus på høj faglighed, der bringes i spil for at opnå de bedste løsninger
 • en arbejdsplads med korte beslutningsveje og stor indflydelse på eget job og brede samarbejder både internt og ud af huset
 • et rum til at være kreativ og bringe god arkitektur i spil i alle skalaer.
 • en mulighed for at være med i første række når mange af Randers Kommunes ambitiøse udviklingsplaner konkretiseres - i midtbyen, ved vandet og i oplandet
 • at du bliver en del af et holdet med 21 dedikerede kollegaer, der har humor og et stærkt sammenhold - vi har højt til loftet og fejrer vores succeser
 • en afdeling, der spænder bredt i forhold til alder, kompetencer og arbejdsopgaver.

Ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling på 37 timer om ugen til besættelse fra 1. oktober 2020.

Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst og kvalifikationer og efter forhandling med den faglige organisation.

Kontakt

For yderligere oplysninger kan du kontakte enten planchef Lone Mossin på 25 44 16 61 eller lokalplankoordinator Joan Korsholm på 21 70 17 28. Lone holder ferie uge 29-31, og Joan holder ferie uge 28-31.

Frist

Ansøgningen skal sendes via Randers Kommunes rekrutteringssystem. Der er ansøgningsfrist 17. august kl. 12.00.

Første samtale er 24. august og eventuel anden samtale afholdes 26. august 2020.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.