Direktør - Sundhed, Omsorg og Fritid

Randers Kommune søger en visionær, dedikeret og ambitiøs direktør, der kan håndtere en stor og kompleks opgaveportefølje på vigtige velfærdsområder samt på fritidsområdet.

Randers er en ambitiøs kommune, der prioriterer vækst og løbende udvikling af kvaliteten i velfærdsydelserne. Bæredygtighed er et nøgleord, og der er gang i byudviklingen.  På sundhedsområdet er kommunen rollemodel og inspirator for udvikling af målene i Nærhedsreformen og ikke mindst som frontløber i realiseringen af det nære sundhedsvæsen. Der skabes resultater, og der er styr på økonomien.

Opgaven

Direktøren har det samlede faglige og ledelsesmæssige ansvar for et område med ca. 2.600 medarbejdere og et budget på knap 1,6 mia. kr. Direktøren skal således varetage rollen som øverste chef for en stor kreds af ledere og medarbejdere på et højt prioriteret forvaltningsområde og samtidig bidrage til fortsat udvikling af en stærk og tværgående direktion.

Sparring og rådgivning af to velfungerende politiske udvalg udgør en hovedopgave for direktøren. Det er samtidig vigtigt, at direktøren har blikket rettet mod samspillet med borgerne og en stor kreds af aktive samarbejdspartnere. Mødet med borgerne har høj prioritet. Der skal være kvalitet i velfærden, og borgere skal leve gode og sunde liv. Direktøren skal bidrage markant til realisering af disse mål og ambitioner.

Den nye direktør skal løbende have fokus på organisationens funktionalitet og indretning, således at kapacitet, kompetencer og organisering understøtter opgaveløsningen optimalt med afsæt i en sikker økonomistyring.

Det er vigtigt, at direktøren kan indgå i direktionen som en aktiv og ambitiøs medspiller, der har fokus på hele organisationen, og som trives i dynamiske og målrettede, tværgående samspil og indsatser.

Personen

Den nye direktør skal først og fremmest være i stand til at skabe visioner og arbejde strategisk samt skabe rum og vilkår for at realisere de mange politiske og faglige mål via målrettede, tillidsfulde og ligeværdige indsatser og samarbejder.

Direktøren skal være en udadvendt og moderne leder med gode analytiske og økonomiske kompetencer for dermed at kunne skabe sammenhænge, tydelige prioriteringer og resultater samt gennemføre veltilrettelagte processer, herunder på tværs af forvaltning og kommune.

Direktøren skal samtidig være en visionær, nærværende og resultatorienteret sparringspartner for politikere, direktionskolleger, chefer, medarbejdere og ledere i og udenfor organisationen.

Det er væsentligt, at kommunens kommende direktør har indsigt i og erfaring med ledelse på sundheds- og omsorgsområdet og samtidig en tydelig interesse for fritidsområdet.

Indsatser og samarbejde skal udmøntes i en åben og tillidsvækkende ledelsesstil, der ledsages af stærke kommunikative og relationelle kompetencer. Dokumenterede ledelsesmæssige resultater er en forudsætning og gerne suppleret med en relevant lederuddannelse.

Læs mere i stillings- og personprofilen her.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. januar 2021

Søg stillingen på her

Kontakt gerne kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, tlf. 22 24 33 42, eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.