Sygeplejestuderende søges som afløsere til omsorgsområdet

Randers Kommunes omsorgsområde søger nysgerrige og stabile sygeplejestuderende, som har praktiske erfaringer i grundlæggende sygepleje. Så hvis du er sygeplejestuderende og ønsker at få flere praktiske erfaringer både fagligt og personligt, så søg stillingen som afløser allerede i dag.

Du får muligheden for at arbejde med pleje- og omsorgsopgaver, hvor du aktivt kan deltage i udviklingen af omsorgsområdet samtidig med, at du kan gøre en stor forskel for mange borgere, som har brug for støtte.

Dine opgaver og løn afhænger af dit uddannelsesforløb og praktiske erfaringer.

Arbejdsopgaver

 • Planlægge, prioritere og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver
 • Medvirke til sundhedsfremmende, forebyggende, rehabiliterende og lindrende tiltag i relation til borgerens tilstand
 • Deltage aktivt i tværfagligt arbejde
 • Dokumentere egne observationer og udførte handlinger i henhold til de enkelte enheders retningslinjer og dokumentationsredskab

Vi søger dig, som

 • Ønsker at få flere praktiske erfaringer med i rygsækken og på CV’et.
 • Har opnået praktisk erfaring i grundlæggende sygepleje gennem uddannelsens opbygning via. praktisk og klinisk undervisning
 • Er fleksibel og indstillet på nytænkning
 • Er ansvarlig og i stand til at sige fra, hvis der pålægges sygeplejeopgaver, som du ikke har viden om eller kendskab til

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor en god introduktion vægtes højt, så du er klædt bedst muligt på til de forskellige opgaver. Vi arbejder ud fra en individuel og rehabiliterende tilgang til den enkelte borger, og vi dykker ned i livshistorier, for at øge borgerens trivsel.

Skriv gerne i ansøgningen, hvornår du har mulighed for at starte, og hvor mange og hvilke uger du kan afløse. Hvis du har særlig interesse for enten at arbejde på plejehjem eller i hjemmeplejen, må du gerne anføre dette i din ansøgning. På den måde kan vi bedre målrette og forventningsafstemme ud fra dine ønsker og behov.

Vi indkalder løbende til samtaler, så send gerne din ansøgning allerede i dag.

Yderligere information

Du kan læse mere om omsorgsområdet og Randers Kommune via følgende links: Randers Kommunes hjemmeside og Omsorg i Randers Kommune. Har du spørgsmål til stillingen som sygeplejefaglig afløser, er du meget velkommen til at kontakte:
 • Område NORD
  Kontakt Camilla Drejer, telefon 21 67 78 54
 • Område SYD
  Kontakt Merete Falkenfleth, telefon 21 52 42 19
 • Område VEST
  Kontakt Nadia Felde, telefon 30 34 19 24

Dine ansøgeroplysninger vil blive del med relevante ledere på omsorgsområdet, som har en ledig stilling.

Vi indkalder løbende til samtale og ansætter efter behov, så send os din ansøgning allerede i dag.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem.

 

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.