Økonomikonsulent – med flair for data

Brænder du for økonomi og anvendelse af data, og synes du, at det lyder spændende at arbejde i en central økonomiafdeling i en stor og veldrevet kommune? Er du samtidigt analytisk stærk og har lyst til at indgå i et ambitiøst team af dygtige og engagerede kollegaer, hvor både humør og tempo er højt? Så er det måske lige dig, vi mangler som ny økonomikonsulent!

Om stillingen

Som økonomikonsulent bliver du en del af budgetkontoret i Randers Kommunes centrale økonomiafdeling, og du vil løbende blive inddraget i en række af kontorets og afdelingens opgaver - både drifts- og udviklingsopgaver.

Vi lægger stor vægt på, at vores opgaveløsning er underbygget af en stærk faglighed og
tætte samarbejdsrelationer - både internt i afdelingen og i vores samarbejde med kommunens fagforvaltninger.

Stillingen som økonomikonsulent vil som udgangspunkt indebære følgende opgaver:
 • Deltagelse i det team som arbejder med nøgletal og data – herunder koordination, drift og udvikling af kommunens koncernfælles ledelsesinformationssystem.
 • Opgaver i tilknytning til det løbende arbejde med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Du bliver kontaktperson for dit eget forvaltningsområde, som du har den løbende dialog med.
 • Økonomisk sagsbehandling af sagsfremstillinger til det politiske niveau mv.
 • Ad hoc deltagelse i de projekter og økonomiske analyser, som afdelingen medvirker i.  

I praksis tilpasser vi dine opgaver og ansvar, i forhold til de erfaringer og kompetencer du kommer med. Stillingen kan derfor søges, både hvis du kommer med solid erfaring fra en kommunal økonomifunktion, og hvis du er en dygtig nyuddannet kandidat, der brænder for at komme til at lære noget om kommunaløkonomi og økonomistyring på koncernniveau i en stor kommune.

Kompetencer og profil

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant videregående uddannelse – eksempelvis cand.oecon, cand.scient.pol eller cand.scient.adm.
 • Har erfaring med eller interesse for kommunaløkonomi og økonomistyring.
 • Har interesse for at arbejde med data, ledelsesinformation og systemmæssige sammenhænge.
 • Er rutineret bruger af Microsoft Excel og har mod på at blive oplært som bruger/superbruger af vores. økonomisystem (KMD Opus) og vores ledelsesinformationssystem (KMD Business Intelligence).
 • Har gode analytiske evner og kan sætte ord på data og analyser.
 • Som person er grundig, vedholdende og klar til at påtage dig et selvstændigt ansvar.
 • Har godt humør, gode samarbejdsevner og gejst – også når tingene ikke går som planlagt.

Vi tilbyder
 • Et afvekslende job med en stor kontaktflade på tværs af hele økonomiafdelingen og resten af kommunens fagforvaltninger såvel som andre kommuner.
 • Særdeles gode muligheder for faglig og personlig udvikling – herunder også en meget høj grad af selvstændigt opgaveansvar.
 • Meningsfulde og varierede arbejdsopgaver.
 • Dygtige og søde kollegaer samt et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og altid er en hjælpende hånd, når der er brug for det.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med relevant faglig organisation.

Arbejdsstedet er Randers Kommunens administrationsbygning, Laksetorvet i Randers. Der er i dagligdagen gode muligheder for fleksibilitet i forhold til arbejdstid, som det forventes, at du selv styrer, under hensyntagen til det dine opgaver og planlagte møder kræver.

Vi lægger vægt på, at opgaveløsningen og det sociale samvær i afdelingen i udgangspunktet kræver, at vi fysisk arbejder sammen på kontoret. Der er dog i afdelingen fastlagt nogle rammer i forhold til at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det.

Organisatorisk kommer du til at sidde som en del af Budget & Forsikring, der refererer til
kommunens økonomidirektør.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål eller brug for flere oplysninger om stillingen, kan du kontakte chefkonsulent Brian Hansen på telefon 20 15 35 53 eller mail bah@randers.dk, eller økonomidirektør Lars Sønderby på telefon 51 57 50 89 eller mail las@randers.dk.

Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 15. december 2021 med en eventuel 2. runde fredag den 17. december 2021.

Hvem er vi?

Randers Kommune er en af landets største kommuner. Vi har omkring 8.500 ansatte og et samlet budget på 6,5 mia. kr.

Kommunens centrale økonomiafdelingen består af i alt seks funktioner – Budget, Forsikring, Regnskab, Betaling, Udbud og Indkøb samt Kørsel.

I afdelingen har vi blandt andet ansvaret for kommunens overordnede økonomistyring og budgetproces og for udarbejdelsen af kommunens årsregnskaber, og vi gennemfører løbende analyser og projekter, der skal effektivisere kommunens administrative processer. I Udbud og Indkøb beskæftiger vi os med udbud og indkøb af forskellige varer og tjenesteydelser i kommunen, ligesom Kørselskontoret administrerer og koordinerer kommunens befordring af borgere. Arbejdet med kommunens forsikrings-/skadesområde er også placeret i afdelingen, ligesom vi i Betaling arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal - og at de betaler til tiden.

Ansøgningsfrist

7. december 2021

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere