Sling-praktikant til Plan, By og Natur

Hvis du også er vild med bynære grønne områder, naturplejearealer, skove, stier og fortidsminder, så er dette noget for dig

Plan, By og Natur ved Randers kommune søger engageret Sling-praktikant til spændende praktikforløb.

Randers Kommune er Danmarks sjettestørste kommune, og en dagligdag hos os byder på spændende og forskelligtartede opgaver. Der er ikke to dage, som er ens. 

Teamet du bliver en del af, består af 7 medarbejdere, og hører under forvaltningen ”Plan, By og Natur”. Vi forvalter kommunale og private arealer i form af bynære grønne områder, naturplejearealer, skove, stier og fortidsminder. 

Vi kan tilbyde dig et praktikforløb, som vil give dig viden om kommunikation og samspil mellem bestillere og udførere i den kommunale forvaltning. Vi giver mulighed for, at du kan veksle mellem bestiller- og udføredelen, for derved at drage erfaring af både sagsbehandling, myndighedsarbejde, planlægning og driftsplanlægning.

Du vil naturligvis deltage med dine kolleger i daglige møder og sagsbehandling.

Dagligdagen byder på opgaveløsning af forskellige problemstillinger, som vil give dig en bred forståelse af planlægning- og forvaltningspraksis i en stor kommune. Opgaverne spænder vidt. Lige fra borgerhenvendelser, møder om store LAR-projekter, arbejdsbeskrivelser, etablering af hundeskove, skovdrift, drift af stier og andre friluftfaciliteter, møder med entreprenører m.m. Det er opgaver, der ønskes løst af forvaltningen. Du vil, sammen med dine kolleger, sikre at opgaverne bliver løst i praksis.

Vi forestiller os et praktikforløb med en hovedopgave indenfor et emne, som understøtter den ”aktuelle opgave”, som du skal skrive i forbindelse med praktikeksamenen.
Forløbet kan tilpasses efter dine egne interesser og ønsker.

Du vil opleve en hverdag, hvor der er mulighed for at spare og samarbejde med dine kollegaer i teamet, men også med kollegaer fra andre afdelinger i kommunen. Det skaber en tværfaglighed, som er super lærerig.
Derudover vil praktikopholdet ikke kun indeholde viden og emner du kender fra skovskolen, men også ny viden, du kan suge til dig.

Hvis du ønsker et praktikforløb fyldt med viden, en varieret dagligdag, spændende opgaver, og engagerede mennesker omkring dig, så er Randers Kommune et godt bud.

Ring gerne til mig og få en snak om, hvordan det er at være i praktik i Randers Kommune
Skovfoged Ivan Guldager, telefon 30 53 20 14 / mail ivan.guldager@randers.dk

 

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.