Afløsere (plejehjemsmedhjælper) til Områdecenter Borupvænget

Vi søger afløsere fra nu af, men særligt med start til sommer

Borupvænget er et fantastisk ældrecenter beliggende i Randers NV, tæt på by og grønne områder. Borupvænget er et godt sted at bo og det vil vi gerne have dig til at være en del af.

Vi giver en grundig introduktion til jobbet og lover dig masser af oplevelser og stjernestunder med os og beboerne på Borupvænget. Der vil være opgaver indenfor pleje, ernæring, rengøring og aktivitet – alt dette med henblik på at støtte beboerne til et værdigt liv.

Er du ung, gammel, høj eller lav så send en ansøgning, ring eller skriv en sms – så finder vi ud af at mødes og snakke mere om jobbet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til centerleder Betina Bruun, telefon 23 72 04 60 eller assisterende centerleder Sarah Langberg, telefon 20 49 94 18.

Ansøgningsfrist

1. juli 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Stillingen aflønnes efter regler om Ny Løn og i henhold til gældende overenskomst.

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.