Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere til Distrikt Lindevænget - genopslag

I Distrikt Lindevænget arbejder vi benhårdt på høj faglighed, teamånd og det gode hverdagsliv.

Vi søger snarest flere fantastiske social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, der arbejder med en høj faglighed og med hjertet på rette sted.

Vi bor i Nellemann Huset, hvor Borgerteam, Distrikt Midt og Genoptræning også holder til, så der er gode muligheder for tæt tværfagligt samarbejde. I distrikt Lindevænget er der ca. 54 kollegaer.

Så drømmer du om at gøre en forskel, så er det lige dig, vi gerne vil have med i vores team!!

Vi søger en kollega, der

 • kan tilrettelægge sit arbejde efter borgernes behov
 • kan arbejde selvstændigt, opsøgende og tage ansvar
 • kan agere efter gældende retningslinjer og instrukser
 • er fagligt dygtig og udviklingsorienteret
 • er en dygtig kollega, som gerne går en ekstra mil for fællesskabet
 • besidder en positiv energi og er medskabende til et godt arbejdsmiljø
 • har en stor indlevelsesevne og arbejder sundhedsfremmende og rehabiliterende med respekt for den enkelte borger.

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads, du kan være med til at udvikle og sætte dit præg på
 • gode og engagerede kollegaer - sammensat af blandt andet social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, en distriktssygeplejerske og en distriktsterapeut
 • en bred vifte af fagligt udfordrende arbejdsopgaver
 • dagvagter, aftenvagter eller blandede vagter (skriv i din ansøgning hvad du foretrækker)
 • det timeantal, du ønsker
 • arbejde hver anden eller hver tredje weekend
 • at vi gerne kigger på dine ønsker i forhold til arbejdstider!

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til distriktsleder Line Juhl på telefon 24 96 60 83.

Frist

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest 8. juli 2022.
Samtaler afholdes løbende

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.