Dygtig og seriøs sundhedsfaglig medarbejder til Landsbyen Møllevang

Du kan blive en del af denne spændende udvikling af et helt nyt koncept, hvor der er plads til dine kreative ideer.

Vil du være med til støtte op omkring hverdags livet for de mennesker der bor i Landsbyen Møllevang som har en udfordring med en demens sygdom?

Vi er så heldige at have fået politisk opbakning til at få ressourcer til hverdags livet i Landsbyen Møllevang.

Har du en relevant sundhedsfaglig uddannelse og brænder for demens, så er Landsbyen Møllevang lige noget for dig.

Du kan have en sundhedsfaglig uddannelse. Du skal have mod på, at arbejde i et miljø som ikke er fiks og færdigt, hvor der løbende udvikles og udfordres. Hvis du er uddannet ergoterapeut, pædagog eller andet skal du kunne indgå i plejeopgaver på lige niveau med andre sundhedsfaglige kollegaer.

Du vil få oplæring i at kunne varetage basale plejeopgaver og at hjælpe beboeren med hverdagens gøremål.

Stillingen er på 30-37 timer i dagtimerne, Weekend arbejde ca. 2. weekend. Stillingen er i Landsbyen Møllevang se link : https://mollevang.randers.dk/

Med inspiration fra Hogeweyk i Holland, er alle vores 78 demensboliger, omlagt til ”Landsbyen Møllevang”. Målet er at skabe mulighed for et liv med selvstændighed og livskvalitet for beboere med demens i trygge og attraktive rammer. Se link: https://youtu.be/gFqHmAm2yiA

Landsbyen Møllevang tager udgangspunkt i, at skabe et miljø af blandt andet gårdmiljøer, butikker, og døgnrytmelys. Et sansestimulerende miljø som aktivere til, at ”gøre”, at ”være” og ”mærke” sig selv.

Landsbyen Møllevang er omgivet af, et område med et stor udeareal som er indrammet, således at borgerne kan færdes i trygge og velkendte rammer.

Landsbyen Møllevang skal fungere som, et kompetencecenter for demens. Du får mulighed for, at gennemgå praksisnært personcentreret omsorgs kursus, Marte Meo kursus samt E–learning kursus i demens. Hvis du endnu ikke er så erfaren på demensområdet både i praksis som teoretisk, vil du løbende få en viden omkring dette, i jobbet.

Du kan blive en del af denne spændende udvikling af et helt nyt koncept, hvor der er plads til dine kreative ideer. Dette kræver at du kan stå solidt på dine fødder, og være i at dagene er forskellige, og der ikke er noget der er færdiggjort, grundet et løbende behov for udvikling.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers livshistorie. Vores værdigrundlag er, at beboeren skal have en hverdag så tæt på det private liv fra tidligere, at det skal være et godt sted at leve- et godt sted at være. Landsbyen Møllevang arbejder meget med at borgere med demens får en god hverdag, og derfor er det faglige niveau højt på området. Vi arbejder i teams, ud fra kontaktmedarbejder princippet.

Stillingen ønskes besat den 1. juli eller gerne før.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst og efter reglerne om ny løn.

Ønsker du yderligere oplysninger,

er du velkommen til at kontakte Centerleder Susanne Vestendahl Eberhard telefon 89 15 20 01eller mail: sve@randers.dk eller assisterende Centerleder Hasse Hagsteen telefon 20 35 99 95 eller Mail: Hasse.Stig.Hagsteen@randers.dk

Ansøgningsfristen

er den 30. juni.

Der afholdes løbende samtaler.

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker. Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde. Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.