Socialfaglig erfaren kollega til botilbud for voksne med autisme

Da vi har mulighed for en opnormering på bostedet, søger vi kollegaer der er optaget af det specialiserede socialområde, med fokus på autisme? Er du i stand til at understøtte borgernes mestring, igennem en struktureret målrettet indsats er det dig vi søger.

Holbergstien er et botilbud for voksne med autisme og udviklingshæmning. Der er 11 pladser, og støtten til borgerne gives efter SEL § 85. Målgruppen er kendetegnet ved autismespektrum forstyrrelser og varig nedsat funktionsevne, med behov for en specialiseret indsats, dag og aften. Borgerne modtager endvidere eksternt eller internt dagtilbud, enkelte har 1:1 støtte.
Holbergstien ligger i Randers by, lige op til rekreative område skovbakken.

Om stillingen og dig

Det er en fordel, at du har viden og gerne erfaring med målgruppen, idet det er en specialpædagogisk opgave, som kræver gode faglige kompetencer. Borgerne genspejler grundet deres autisme din sindstilstand og humør. Borgerne støttes igennem en anerkendende og tryghedsskabende pædagogisk tilgang.
Vi er i gang med en spændende kompetenceudvikling omkring neuropædagogik og indsigt i parallelprocesser. I forvejen har medarbejdergruppen gennemgået KRAP-uddannelse. Der er supervision, som tager udgangspunkt i parallelprocesser og KRAP-tilgangen.

Vores nye kollega

 • Har viden og erfaring fra området
 • Har viden, interesse og forståelse for autismespektrumforstyrrelser og ko-morbiditet, samt anvender denne viden i praksis
 • Evner at reflektere over egen praksis
 • Samarbejder med borgerne ud fra deres individuelle behov og ønsker
 • Understøtter borgerne i den fastlagte individuelle døgnstruktur
 • Dokumenterer og begrunder den faglige indsats
 • Har gode samarbejdsevner og understøtter et stærkt tværfagligt samarbejde
 • Agerer tryghedsskabende og konfliktnedtrappende
 • Samarbejder dialogbaseret med kolleger, pårørende og værger

Fokus på arbejdsmiljø

Vi er optaget af at sikre et godt arbejdsmiljø for hele personalegruppen. Det inkluderer:
 • Medarbejder involvering, teammøder, supervision og sparring
 • Oplæring af fagligt dygtige kollegaer
 • Intern/eksternt undervisning
 • Opkvalificering jvf. kompetenceplan
 • Kursus i håndtering af magtanvendelser
 • Et spændende og lærerigt miljø
 • Gode kollegaer
Du må forvente blandet dag- og aftenarbejde, samt weekendarbejde hver 2. weekend, hvilket til gengæld betyder, at der er dage med hverdagsfri.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, da der forventes ændringer der gør det nødvendigt at afstemme medarbejderressourcerne løbende.

Ansættelsesforhold: Fast stilling eller mulighed for vikariat, på fuldtid eller deltid.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist

Løbende, dog senest 10. juli 2022.

Der afholdes løbende samtaler i takt med at kvalificerede ansøgninger modtages.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via. Randers kommunes hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kontakt leder Ghita Steenholt på mail Ghita.Marianne.Steenholt@randers.dk eller telefon 29 74 50 40.

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.