Pædagog til Herberget i Randers

Vil du, sammen med engagerede kolleger, gøre en forskel for socialt udsatte på Kirkens Korshærs Herberg i Randers?

Har du lyst til at indgå i en engageret medarbejdergruppe, hvor fagligheden er i højsædet?
Vil du gerne være på en arbejdsplads, hvor vi arbejder med trivsel og arbejdsglæde?
Vil du gerne være en del af en organisation, hvor vi går ind for faglig udvikling og går efter at kvalificere vores arbejde i forhold til kerneopgaven?
Har du lyst til at være en del af et team og deltage i supervision og faglige dage?
Vil du gerne have engagerede og kompetente kollegaer, der også har det sjovt med hinanden?

Så vil vi opfordre dig til at læse dette opslag.

Stillingen er placeret på Hjørnestenen, som er et herberg med plads til 22 beboere. Herberget hører under Kirkens Korshær og er et akut kortvarigt botilbud til hjemløse.

Du kommer til at indgå i Hjørnestenens døgndækning og sikkerhedsnormering, med dagvagter (kl. 8.00-15.00), aften/nattevagter (kl. 15.00-8.00, sovende) & døgnvagter. Vagter i hver 2. weekend. Ca. 18 vagter pr 12-ugers rul.

Vi arbejder med at dække basale behov for udsatte mennesker, yde social førstehjælp, tilbyde et sted at være og støtte til at flytte sig.

Din baggrund er

uddannelse som (social) pædagog eller lignende faglig baggrund.
Det er godt, hvis du har erfaring med målgruppen, og det er en fordel, at du har erfaring med misbrug og psykiatri. Du skal kunne være i pressede situationer og holde fokus, selv når der sker meget omkring dig. Og så skal du have lyst til at lære den enkelte beboer at kende og kunne arbejde i og med relationen.
Du må gerne have kendskab til arabisk eller grønlandsk sprog og kultur.
Arbejdet er kendetegnet ved høje følelsesmæssige krav i et felt præget af høj grad af kompleksitet, hvilket fordrer relationelle kompetencer og gode samarbejdsevner.

Arbejdsopgaverne i huset er

 • opbygge og udvikle relationen med beboere
 • pædagogiske tiltag (om det fælles 3.) som underbygger relationsarbejdet
 • praktiske gøremål i forbindelse med ind- og udflytning
 • bistå med hjælp til beboernes aktuelle akutte problemer fx boligsøgning, kontanthjælpssøgning
 • udrede hvilken støtte der er brug for
 • samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • journalføre i Bosted, arbejde med pc m.v.
 • deltage i de praktiske opgaver omkring Hjørnestenens daglige drift

Forventninger til dig er at du

 • arbejder ud fra Kirkens Korshærs kristne menneskesyn, og har dette for øje i hverdagen
 • står inde for Kirkens Korshærs værdier: nærvær, omsorg og respekt
 • fremstår med ro og autoritet, også i konfliktsituationer
 • naturligt indgår i supervision og udvikling
 • har fortrolighed med brug af IT på brugerniveau
 • har på sigt måske lyst til at være praktikvejleder
 • har gode samarbejdsevner og værdsætter tværfagligt samarbejde
 • er respektfuld over for dig selv, kolleger, brugere, beboere og samarbejdspartnere
 • tåler at arbejde i et område som ofte er præget af afmagt, frustration, vrede og projektioner

Aflønning

Stillingen er 37 timer og aflønnes ud fra gældende overenskomst efter din grunduddannelse og er omfattet af ny løn.

Yderligere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til

Ansøgningsfrist

Onsdag den 10. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 23. august 2022.

Ansøgning skal ske via elektronisk ansøgning på www.randers.dk
Tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller snarest muligt.


Information om Kirkens Korshær
Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en samlet betegnelse for en række tilbud, der er indrettet for mennesker, som lever under særligt socialt vanskelige forhold, fx misbrug, psykiske problemer eller hjemløshed. Tilbuddene er fordelt på tre afdelinger:
 • Herberget ”Hjørnestenen”, der er et akut kortvarigt botilbud med 22 pladser
 • Være­ og aktivitetsstedet ”Slotsgården”, hvor der dagligt kommer omkring 70 spisende gæster
 • ”Ungeherberget”, som er 12 ungeboliger, hvor målgruppen er 18­24 årige unge, der er hjemløse eller i risiko for at miste deres bolig
Den aktuelle stilling er som udgangspunkt placeret på Hjørnestenen.

Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Randers Kommune i henhold til Servicelovens § 110.

Kirkens Korshær har på landsplan 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Som udgangspunkt forventes ansatte i Kirkens Korshær at være medlem af folkekirken.

Læs mere om organisationen på www.kirkenskorshaer.dk

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.