Ingeniør til Veje og Trafik

Super spændende stilling i Veje og Trafik

Brænder du for at kunne være med til at sætte dit finderaftryk på vej- og trafikområdet i Randers Kommune, er der nu en oplagt mulighed for det.

Vi har netop nu gang i en lang række af spændende anlægsprojekter både store og små samt flere i støbeskeen og derfor har vi brug for dig til at hjælpe med at få projekterne gennemført.

Har du lyst til at være med til at arbejde med at omsætte planer til konkrete anlægsprojekter og være med til at gennemføre projekterne, så er der rig mulighed for det i Randers Kommune.

Lige nu er vi i gang med

 • Anlæg af nye pladser, veje og stier og klimatilpasning i regi af Flodbyen Randers
 • Renovering og modernisering af den eksisterende busterminal
 • Planlægning af Ringboulevardens forlængelse i den nordøstlige del af Randers
 • Planlægning af Klimabroen over Randers Fjord med tilstødende vejforbindelser
 • Planlægning og projektering af klimatilpasningsprojekter, som involverer den eksisterende infrastruktur som beskyttelse af byen mod oversvømmelse
 • Planlægning og projektering af cykelstiprojekter flere steder i kommunen
 • Byggemodning af flere nye boligområder rundt omkring i kommunen
Der er mulighed for også at arbejde med driftsopgaver indenfor vejområdet, som flere af kollegaerne gør sammen med styring af deres anlægsprojekter.

Sagt med andre ord så kan vi skræddersy en super spændende stilling til dig, hvis du også har mod på og lyst til at arbejde med opgaver inden for vejdrift.

Det forventer vi

Det er ikke for sjov når vi siger, at der er gang i den i Randers Kommune for tiden. Derfor regner vi med, at du går frisk til opgaverne og gennem dem skaber gode relationer til både kollegaer internt og eksternt. Derfor forventer vi også at du har:
 • Minimum 1-10 års erfaring med at arbejde med anlægsprojekter og/eller vejdriftsopgaver
 • Viden om eller lyst til at arbejde med projekter lige fra projektets fødsel til det færdige anlæg overgår til driftsfasen
 • Interesse for at kommunikere og involvere interessenter i projekterne
 • En teknisk baggrund som f.eks. ingeniør
Hvis du har lidt erfaring fra en politisk styret organisation er det et plus, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at du har lyst til at arbejde med projekterne hele vejen fra planlægning til driftsfasen.

Det får du

Du bliver en del af et hold med 20 dedikerede kollegaer, der har humor og et stærkt sammenhold. Vi har højt til loftet, spiser kage sammen og sparrer på tværs af faglighed og anciennitet.

Vi har

 • Fokus på høj faglighed, der bringes i spil for at opnå de bedste løsninger
 • Korte beslutningsveje og stor indflydelse på eget job
 • Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, så der også er plads til familie og fritid
 • Brede samarbejder både internt og ud af huset
Endelig er jobbet en mulighed for at være med i første række, når nogle af de helt store og ambitiøse projekter skal føres ud i livet.

De store linjer og lidt om os

Randers er midt i en spændende tid, hvor vi som en af landets største kommuner for alvor er ved at realisere vores udviklingspotentialer og drømmen om Flodbyen Randers. Salg af byggegrunde og erhvervsjord er i rivende udvikling, og den ambitiøse Klimaplan for Randers Kommune – DK2020 skal omsættes til konkrete projekter.
Derfor arbejder vi meget med helheden i vores projekter, som er en vigtig del af kommunens klimatilpasning og ambitionen om, at gå forrest i den grønne omstilling. Du skal derfor være klar til også at gå nye veje, være med til at afprøve nye teknologier og gøre anlægsprojekter til meget mere end grus og asfalt. Der er stor politisk fokus på infrastruktur, og der er mange store anlægsprojekter i støbeskeen. Alle sammen projekter der vil medvirke til at Randers, der er landets 6. største by, forløser sit potentiale.

I vores afdeling har vi opgaver inden for trafik og mobilitetsplaner, trafiksikkerhed, parkering, kollektiv trafik, vejmyndighedsopgaver, bestillerfunktion i forhold til udførelse af driftsopgaver og egentlige anlægsprojekter og byggemodningsopgaver. Der er 3 teams: Team Trafik og Mobilitet, Team Vejmyndighed og Parkering samt Team Drift og Anlæg, og der er udbredt samarbejde på tværs.

Ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling med 37 t/uge til besættelse snarest muligt.
Vi tilbyder løn efter gældende overenskomst, kvalifikationer og efter forhandling med den faglige organisation.
Frister

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal sendes via Randers Kommunes rekrutteringssystem. Der er ansøgningsfrist den
14. august 2022.
Samtaler forventes afholdt 19. august 2022

Kontakt

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte enten Harald Ruby Christoffersen, Harald.Ruby.Christoffersen@randers.dk, telefon  23 99 26 30 eller sektionsleder for Veje og Trafik, Magnus Vilstrup Andersen, mva@randers.dk, telefon 24 45 28 79.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. I alt er ca. 600 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 300 mio. kr. Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater. Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.