Pædagog til Dagtilbud Sydvest (Viborgvej)

Ansættelse pr. 1. september 2022

Dagtilbud Sydvest søger pædagog i Børnehuset Viborgvej (30 timer)

Vi forventer, at pædagogen

  • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden i deres kerneopgave, - at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene
  • kan omsætte viden i praksis, - herunder at reflektere og kommunikere med professionelle og forældre
  • har evne til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige område
  • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og sikre at det udføres med en vis systematik og målrettethed
  • er ansvarlig for at pædagogiske aktiviteter og processer tilrettelægges og gennemføres i forhold til lovgivningen
  •  på samme tid skal kunne samarbejde med samt instruere, vejlede og inspirere pædagogmedhjælpere og studerende til pædagogisk arbejde, etik og normer
  • kan arbejde i kollegiale teams og have viden om teambuilding teknikker og gruppedynamikker
  • er særligt interesseret i og har viden om naturen, som opholdssted og læringsmiljø
  • ormår at arbejde selvstændigt og gå forrest i det pædagogiske arbejde

Arbejdet er i alderen 3-6 år.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.
Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning. Men vi venter gerne på en nyuddannet.

Frist

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest den 14. august 2022.

Samtaler afholdes den 19. august 2022.

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere.
Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje.
97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!