Faglig koordinator til botilbud for voksne med autisme

Er du optaget af det specialiserede socialområde, særligt autismeområdet? Kan du udvikle faglige indsatser i samarbejde med dine kollegaer? Så er du måske vores nye faglige koordinator.

Botilbuddet Holbergstien og Specialgruppen Marienborgvej søger en faglig koordinator til nyoprettet stilling. Tilbuddet er en del af Randers Kommunes samlede autismeindsats, som organisatorisk er forankret i Center for Børnehandicap og Autisme. Voksenautismeområdet består af 4 botilbud, et aktivitetstilbud, vejledning af borgere i eget hjem og Autismecenter Randers.

Vi søger en faglig koordinator, der kan være med til at videreudvikle tilbuddene til et godt levested for vores beboere. Du har sandsynligvis kendskab til arbejdet i et døgntilbud, og til specialpædagogiske metoder og tilgange.

Botilbuddet Holbergstien har 11 pladser efter almenboligloven §105 og Serviceloven §85 og Specialgruppen Marienborgvej har pt. 11 borgere efter serviceloven §104, hvoraf flertallet bor på Holbergstien. Borgerne er kendetegnet ved autismespektrum forstyrrelse og varig nedsat funktionsevne. De har brug for høj grad af struktur og skærmning, hvor alle medarbejdere er loyale overfor en fast daglig struktur.

Koordinatoropgaven

Som faglige koordinator på Holbergstien er du medskaber af de helhedsorienterede borgerrettede indsatser, der bygger på samarbejde og tager udgangspunkt i borgernes behov, livsvilkår, ønsker og drømme. Som faglige koordinator understøtte du borgers udvikling og mestring af eget liv, herunder borgers muligheden for at udvikler ressourcer og potentiale. Det faglige arbejde har således sit udspring i borgeren og dennes ressourcer, hvor pårørende er en væsentlig samarbejdspartnere.

Som faglig koordinator er du ansvarlig for udviklingen af bostedets kvalitet i arbejdet med borgerne. Det kræver indsigt og nærvær at fastholde og udvikle kollegaers faglighed, så den pædagogiske samt sundhedsfaglige indsats er i højsæde.

Som faglig koordinator koordinerer du bostedets faglige mål og indsatser med stedets ledelse samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Du er samtidig ansvarlig for at være den ”røde tråd” imellem kollegaer og ledelse. Derudover vil du være en stor del af det faglige kvalitetsarbejde i opfølgning og udvikling af mål og dokumentationsarbejdet, tilsynsbesøg, handleplaner, magtanvendelser og UTH.

Du matcher hvis

Du har en profesionsbachelor f.eks. pædagog eller ergoterapeut og har erfaring med vejledning af kollegaer og systematisk kvalitetsudvikling.

Du kan sikre medarbejdernes faglige udvikling, herunder at arbejde med metoder der tager højde for udadreagerende og selvskadende adfærd. Du skal ligeledes kunne indgå konstruktivt og ligeværdigt med pårørende og med tilbuddets øvrige samarbejdspartnere.

Du får ansvaret for at sikre borgernes udvikling og trivsel, ved at vejlede medarbejderne så de får forudsætningerne for at gøre en forskel. Du skal lære borgerne at kende og en del af opgaven er forankret i den pædagogiske praksis. En fast del af din arbejdstid vil derfor være planlagt som aftenvagt og en dag hver tredje weekend.

Vi tilbyder

En spændende nyoprettet stilling med gode personlige udviklingsmuligheder. Faglig sparring og deltagelse i relevante konferencer og kurser.

Hvis du ønsker at vide mere

om stillingen, kan du kontakte tilbudsleder Poul Bloch på telefon 23 72 36 21 som holder ferie i uge 28-29-30.

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.