Pædagog til Munkholmskolens SFO - 34 timer

fra den 1. september 2022 eller snarest herefter – vi venter gerne på den rette...

Stillingen indeholder tjeneste i såvel skole som SFO del og i perioden med førskolebørn kan der også være enkelte timer her.

Som vores nye kollega skal du have interesse for ude liv, bevægelse og kreativitet, da dette er en integreret del af SFO´en og mange klasser i indskolingen også har ugentlige dage, hvor undervisningen foregår i lokalområdet samt vores understøttende undervisning har fokus på bevægelse.

Vi forventer, at du har blik for børnenes trivsel og kan understøtte en skoledag med høje faglige mål. Ligeledes vægter vi, at du har gode relations kompetencer, fokus på klasseledelse og evnen til at kommunikere anerkendende og tydeligt.

SFO delen er opbygget som en ”åben-plan-institution”, hvor du vil få berøring med alle børnene og udgangspunkt i vores arbejde tager afsæt i folks forcer og kompetencer. Vi tilstræber et godt personalesamarbejde, hvor der er plads til humor i hverdagen.

Vi søger en pædagog der

  • Kan varetage understøttende undervisningstimer
  • Planlægge og varetage bevægelsestimer
  • Har klassepædagogfunktion i indskolingen
  • Medvirke til udvikling af fritidsdelen
  • Har interesse i at deltage i Glidende Overgang (førskole)
  • Skabe god dialog mellem skole/SFO og forældre
  • Har lyst til at arbejde i ”et åbent plan” miljø i fritidsdelen

Munkholmskolen er en beliggende i et dejligt naturskønt område mellem Randers og Langå. Skolen har indskrevet omkring 445 elever og ca. 160 børn i SFO delen.

Du vil primært få din gang i skolens indskolingsafdeling og være en del af SFO´ens dagligdag om eftermiddagen.

Vil du vide mere

er du velkommen til at kontakte SFO leder – Lars Skov-Jensen på telefon 89 15 40 50.

Tiltrædelse den 1. september 2022 eller efter aftale.

Læs mere på vores hjemmeside (www.munkholmskolen.dk)

Ansøgningsfrist

Fredag den 12. august 2022.

Vi indhenter straffe- og børneattest.

 

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.