Medarbejder til Kørselskontoret i Randers Kommune

Er du klar til et spændende job?

Randers Kommunes centrale Kørselskontor søger en medarbejder med tiltrædelse senest den 1. oktober 2022.
Kørselskontoret er en del af Udbuds-/indkøbskontoret i kommunens Økonomiafdeling. Ud over vores nye medarbejder, består Kørselskontoret i dag af en faglig leder.

Jobbet

Som en af landets største kommuner, har vi en omfattende portefølje af borgervisiteret kørsel i Randers Kommune. Den primære målgruppe for Kørselskontorets opgaver, er således borgere, som har særlige behov for kørsel mellem hjem og forskellige aktiviteter som f.eks. specialklasse/-skole, børnehave, trænings-/aktivitetscenter, læge/speciallæge m.fl.
Kørslerne administreres og bestilles i kommunens kørselssystem FleetSched, mens ruteplanlægningen varetages af de vognmænd, der står for kørslen. Derudover bestilles der kørsel hos Midttrafik i bestillingssystemet Planet.
Kørselskontoret har et dagligt samarbejde med borgere, vognmænd, institutioner og andre forvaltninger.
Kommunikationen med vores samarbejdspartnere foregår primært via telefon eller mails.

Dine arbejdsområder vil bl.a. være

 • Support til og uddannelse af brugere af FleetSched
 • Bestilling af kørsel i Planet
 • Visitering af borgere til læge- og handicapkørsel
 • Telefonisk og skriftlig kontakt med borgere, vognmænd m.fl.
 • Journalisering i sagsstyringssystemet SBSYS
 • Fakturabetaling og bogføring af kørselsudgifter i økonomisystemet KMD Opus Økonomi
 • Varetagelse af øvrige administrative opgaver

Vi forventer at du

 • Har erfaring med og trives med at supportere borgere, vognmænd, kollegaer m.fl.
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Taler og forstår dansk
 • Er rutineret bruger af IT-systemer
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret
 • Har sans for præcision, kvalitet og orden
 • Har overblik og kan prioritere mellem opgaver
 • Har en god situationsfornemmelse og kan træffe de rigtige beslutninger under pres
 • Har en positiv tilgang til forandringer og nye udfordringer

Vi tilbyder

 • Dygtige og engagerede kollegaer
 • Gode arbejdsforhold med plads til den enkelte og muligheder for løbende kompetenceudvikling
 • En arbejdsdag med ansvar og indflydelse
 • Et spændende, udfordrende og varieret arbejde i en af landets største kommuner
 • Et fleksibelt og godt arbejdsmiljø - både fagligt og socialt - hvor samarbejde prioriteres højt
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og regler om Ny løn.
Samtaler forventes afholdt tirsdag og onsdag i uge 34.

Lidt mere om os

Økonomiafdelingen hvor Udbud, Indkøb & Kørsel organisatorisk er forankret, består yderligere af kontorerne Regnskab & Betaling samt Budget & Forsikring
 • alle med reference til Økonomidirektøren.
I økonomiafdelingen prioriterer vi medarbejdernes trivsel, samarbejde og sammenhold på tværs af kontorerne højt. Vi værdsætter herunder også det sociale aspekt af hverdagen og har et socialudvalg, som løbende arrangerer sociale aktiviteter og events for afdelingen.

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere. Vi arbejder efter byrådets Vision. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne. Stabene arbejder på et højt fagligt niveau og understøtter én samlet organisation, en helhedsorienteret ledelse og udvikling. Stabene består af Politik, Jura og Kommunikation, som sorterer under kommunaldirektøren. Stabene Personale & HR, Økonomi, IT & digitalisering sorterer under økonomidirektøren. Vi er i alt cirka 200 medarbejdere