Pædagog med interesse for socialpsykiatri

Er du motiverende og insisterende og en god samarbejdspartner - så er det her et job for dig! Du er uddannet pædagog og har lyst til at sætte din faglighed i spil.

Stillingen er ledig til besættelse på Støttecenter Vester Tværvej den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt her efter. Der er tale om en 32 timers stilling; primært i dagvagt og et mindre antal aftenvagter om måneden. Der arbejdes hver 4. weekend. Støttecenter Vester Tværvej er en del af Center for Psykiatri og Socialt Udsatte i Randers kommune.

Borgerne bor i deres egne lejligheder og med egen lejekontrakt, via et boligselskab. På Vester Tværvej er der plads til 29 borgere.

Hvad står vi for

Vi arbejder ud fra en stærk recovery orienteret tilgang og arbejder systematisk, målrettet og ambitiøst hermed – se Psykiatriplan på Randers kommunes hjemmeside. Vi ser borgerne som ekspert i deres eget liv og ikke omvendt.

Vores opgave er, i samarbejde med borgeren, at skabe muligheder for, at den enkelte borger kan bruge og udvikle sine ressourcer henimod så selvstændigt et liv som muligt. Vi tror på at alle har et potentiale for udvikling.

Vi samarbejder med borgerne om mål og delmål ud fra borgerens §141 handleplan. Vi har en stor grad af borgerinddragelse og vægter dette højt mens vi forsat udvikler os i den retning.

Hvad tilbyder vi?

 • Kollegaer der er kendt for høj faglighed, humor, energi, engagement og forskellighed.
 • En arbejdsplads der fordrer, at man kan arbejde tværfagligt, både i personale gruppen og med vores samarbejdspartnere.
 • En arbejdsplads i udvikling, med mulighed for indflydelse og frihed under ansvar – hvor du selv kan være med til at sætte dagsordenen, inden for gældende paragraffer og rammer.
 • En arbejdsplads hvor vi både uddanner elever, studerende og Peer praktikanter.
 • Supervision med ekstern supervisor.
 • Fast kompetenceudvikling via kurser på Recoveryskolen og intern undervisning i MI.
 • Implementering af nye faglige tilgange til borgere med Psykisk sårbarhed og samtidig misbrug.

Vi søger en kollega der

 • Har relevant faglig uddannelse. Vi ser gerne at du har kendskab til at arbejde med en recovery -orienteret tilgang eller stor lyst til det.
 • Har et ressourcefokus og kan se muligheder og potentialer sammen med borgeren.
 • Har gode og insisterende samarbejdskompetencer og en nysgerrig tilgang til andres fagligheder og perspektiver.
 • Kan jonglere mellem nære samtaler med borgerne, de praktiske opgaver, handleplaner og møder med samarbejdspartnere samt pårørende.
 • Kan arbejde loyalt og professionelt, ud fra de rammer og vilkår, der gør sig gældende i en politisk styret organisation.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktie for teamet.
 • Er bevidst om egne grænser og begrænsninger.
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø og at det er sjovt at gå på arbejde.

Vi forventer at der bliver afholdt ansættelsessamtaler den 24. august 2022.

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Vi glæder til at modtage din ansøgning.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lotte Svane Aastradsen på telefon 20 36 15 61.

 

I Randers Kommune er vi i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi altid har fokus på mulighederne frem for begrænsningerne.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandling, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.