Pædagogisk leder til Tirsdalens Skole

Er du vild med teenagere, og vil du være med på holdet på Randers Kommunes overbygningsskole for en masse skønne elever på årgangene 7. - 10. klasse?

Tirsdalens skole er en udskolingsskole med ca. 500 elever i 7. – 9. klasse. Udover almenklasser har skolen også en specialklasseafdelingen og fra august 2022 et 10. klassestilbud (UTX) med to 10. klasser. Skolen er beliggende i Kristrup i Randers syd tæt på by og å.

Skolen kendes på et højt fagligt niveau, hvor gode relationer, trivsel og et motiverende lærings- og ungemiljø prioriteres højt.

Vi søger en pædagogisk leder, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af Tirsdalens Skole både fagligt og menneskeligt. En pædagogisk leder, der trives med at være blandt eleverne, og er med til at skabe muligheder fremfor begrænsninger.

Du vil blive en del af en meget fagligt kompetent og engageret personalegruppe og indgå i skolens ledelsesteam med skoleleder og viceskoleleder.

Vi forestiller os, at du

 • Er læreruddannet samt har en relevant lederuddannelse; eller at du med tiden er indstillet på at påbegynde en diplomuddannelse i ledelse
 • Har erfaring fra en stilling, hvor du har prøvet kræfter med arbejdet med unge, koordinering, ledelse og skoleudvikling  
 • Er empatisk, omsorgsfuld og har fokus på trivsel blandt både elever og medarbejdere
 • Har overblik og kan prioritere i opgaverne 
 • Aktivt ønsker at bidrage i det eksisterende ledelsesfællesskab og prioriterer en åben og respektfuld dialog
 • Er tillidsfuld, inddragende og ambitiøs i opgaveløsningen og involverer samarbejdspartnere når relevant
 • Er fagligt velfunderet og kan omsætte teori til praksis til gavn for hele personalegruppen
 • Har gode relationelle kompetencer, og tror på at alle børn og forældre gør det bedste de kan, i den givne kontekst
 • Har stærke refleksive kompetencer, og fremtræder synlig og tydelig i kommunikationen
 • Evner at arbejde selvstændig med opgaver, men ser det som en stor værdi, at lykkedes med opgaverne i samarbejde med det øvrige ledelsesteam  
 • Er synlig og tilstede blandt elever og personale
 • Er rolig, autentisk og afbalanceret – også når vinden blæser.

Arbejdsopgaver

Du vil sammen med skolens koordinator for kompetencecenteret på skolen få ansvaret for alle elevernes trivsel og læring. Herunder:
 
 • Overblik over skolens elever med behov for særlig støtte og hjælp til god trivsel og læring, samt iværksættelse af tiltag i denne forbindelse
 • Koordinering og afvikling af møder bl.a. i samarbejde med skolens PPR-psykolog og andre samarbejdspartnere
 • Tæt elev- og forældrekontakt i dagligdagen
 • Sparring til skolens personalegruppe omkring skabelsen af læringsfællesskaber for alle elever
 • Modtagelse af nye elever på skolen og overlevering i denne forbindelse
 • Samarbejde med forskellige kommunale indsatser omkring unges trivsel og adfærd.

Vi tilbyder

 • En skole vi er rigtig stolte af!
 • Fagligt kompetente, engagerede og hjertevarme kolleger i stærke fagfællesskaber
 • Konstruktive og nære relationer
 • Gode faciliteter både inde som ude
 • Centralt beliggende skole i forhold til byens muligheder
 • Mulighed for fleksibel arbejdstid
 • Kantinemiljø
 • Let tilgængelighed fra E45 og med offentlig transport.

….. men vigtigst af alt: Et samarbejdsfællesskab, hvor vejen til god trivsel går igennem engagement, professionel indstilling til opgaveløsningen, modet til at lave fejl og et godt grin:-)

Vores indsatsområder er

 • At være et positivt ungemiljø med mange muligheder i fællesskabet
 • Den fortsatte udvikling af en skolekultur for elever, forældre og medarbejdere, som hviler på høj faglighed og gode relationer
 • Fokus i fagene
 • Læringsfællesskaber for alle elever
 • Samarbejde med de øvrige skoler og uddannelsesinstitutioner i bydelen, særligt med vores to ”fødeskoler” Søndermarkskolen og Kristrup Skole
 • Nyt 10. klasses tilbud – UTX pr. august 2022.
Vi opfordrer til kontakt og besøg på skolen inden ansøgning.

Så er du interesseret i at vide mere om stillingen og skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder, Louise Timm eller viceskoleleder Lars Adamsen på telefon 89 15 41 60 eller på louise.timm@randers.dk eller lars.hojholdt.adamsen@randers.dk. Vi træffes fra mandag den 1. august.

Ansøgningsfrist

21. august

Der afvikles to ansættelsesrunder:
 1. samtalerunde tirsdag den 23. august.
 2. samtalerunde fredag den 26. august.
Der forventes afvikling af personlighedstest mellem de to samtaler.

Yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på lederoverenskomst og med ansættelse fra 1. oktober 2022.

Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge.

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.