Pædagog med behandlingserfaring til FamilieCentret

En af FamilieCentrets dygtige familiekonsulenter skal flytte nordpå. FamilieCentret søger derfor en pædagog med behandlingserfaring til familiekonsulentgruppen. Der er tale om en stilling på 37 timer ugentligt med ansættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Familiekonsulentgruppens målgruppe er familier med børn fra nul til 12 år og deres forældre, som aktuelt er i en sårbar situation, og som har behov for at samarbejde med professionelle om at skabe de nødvendige forandringer i familien.

Arbejdet med familien foregår dels i familiernes eget hjem og dels i FamilieCentrets lokaler.

Det er MyndighedsCentret, der visiterer familierne til FamilieCentret, og indsatsen planlægges ud fra de mål, der beskrives i handleplanen.

Arbejdet som familiekonsulent indebærer bl.a.

 • observation af familiens udviklingspotentiale og udviklingsbehov
 • intensiv pædagogisk intervention, støtte og vejledning
 • samarbejde med forældrene om at opfylde barnets behov
 • samarbejde med familien for at opnå struktur og kontinuitet i familiens hverdag
 • planlægning og udøvelse af aktiviteter
 • samarbejde med familien om inddragelse af familiens private og professionelle netværk, såsom socialrådgivere, sundhedsplejerske, institutioner med flere
 • dokumentation via journalnotater og statusrapporter.

Vi forventer, at du

 • har en grunduddannelse som pædagog og gerne behandlingserfaring
 • gerne har erfaring med at inddrage og samarbejde med familiens private netværk
 • har teoretisk viden om, og erfaring med, at arbejde med udsatte familier
 • medvirker til at skabe trygge og udviklende rammer for familier og kollegaer
 • deltager aktivt i udviklings- og forandringsprocesser og er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstid
 • har gode skriftlige kompetencer, er vedholdende i din dokumentationspraksis og er god til at anvende IT
 • bidrager til et positivt og energisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling og kollegial sparring og feedback.   

I din ansøgning bedes bl.a. fremgå, hvorledes følgende kommer til udtryk i dit arbejde:

 • Evne og vilje til at reflektere over egen praksis.
 • Empati, faglighed og etik.
 • Hvordan du er anerkendende og relations- og ressourceorienteret.
 • At du har ambitioner på familiernes vegne.

Vi tilbyder

 • en god arbejdsplads med stor indflydelse på egen hverdag og højt til loftet.
 • en medarbejdergruppe, der er fagligt kompetent, engageret og humoristisk
 • en udfordrende og uforudsigelig hverdag
 • en arbejdsplads i udvikling og med en arbejdskultur, som bygger på anerkendelse, ansvarlighed og engagement
 • supervision og medindflydelse på FamilieCentrets udviklingsområder
 • tydelig ledelse.

FamilieCentret hører organisatorisk sammen med Krisecentret, Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, MyndighedsCentret. UngeCentret og Familie Fagligt UdviklingsCenter i Familie i Randers Kommune. Families mission er, i samspil med familierne, at skabe den bedst mulige trivsel og udvikling hos børnene og familierne.

I FamilieCentret er der fem afdelinger; Familiekonsulenter, Familiestøtten, Psykologgruppen, Familieværkstedet og Familieplejen.
FamilieCentrets afdelinger ligger på Infanterivej 33 og på Gl. Stationsvej 9 i Randers. Familiekonsulentgruppen har kontor på Gl. Stationsvej.

Ansættelsesforhold

Ansættelse 1. september 2022 eller hurtigst muligt derefter. Der er primært tale om arbejde om dagen, men aften- og weekendarbejde forekommer også.
Det er nødvendigt at have rådighed over egen bil.

Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

Vil du vide mere?

For yderligere oplysninger henvises til afdelingsleder Mariann Kaster på telefon 21 74 70 11 - når Mariann ikke træffes pga. ferie henvises til FamilieCentret på telefon 89 15 82 00.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger med relevant dokumentation for uddannelser, tidligere beskæftigelse og udtalelser sendes via Randers kommunes elektroniske rekrutteringssystem senest 15. august 2022.
Det forventes, at ansættelsessamtaler afholdes 19. august 2022.
Alle uanset køn og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Randers Kommune har i alt cirka 8.500 medarbejdere, der arbejder efter byrådets Vision 2021. Det betyder, at vi har fokus på muligheder og løsninger. 

I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt. I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.