Om os

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere, som arbejder i mange forskellige afdelinger under fem forvaltningsområder.

Hver forvaltning har ansvaret for et bestemt område inden for kommunens mange opgaver. Du kan få et overblik over forvaltningerne i Randers Kommune i oversigten herunder.

Ældre- og sundhedsområdet

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles, nyt sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. På 10 ældrecentre er der også sundhedsklinikker.  Sundheds- og ældreområdet rummer nogle af de største serviceopgaver for kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. Vi bruger årligt over én milliard kroner inden for dette serviceområde.

Sundheds- og ældreområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Vi har medarbejdere ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. Alle steder tilstræber vi den højest mulige faglige kvalitet i de ydelser, vi leverer.

Kulturområdet

På kulturområdet samarbejder vi med frivillige og foreninger. Her har vi også ansvaret for bibliotekerne i kommunen og for kulturinstitutioner som Værket og Museum Østjylland.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Vi er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandlinger, bevilger ydelser til borgere. Og så er vi en bred vifte, af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv. Vi arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

I Børn og Skole har vi ansvar for driften og udviklingen på en lang række spændende områder. I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt.

I Børn og Familie yder vi hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Miljø- og teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder mv. I alt er ca. 160 medarbejdere beskæftiget inden for området, som har et samlet årligt driftsbudget budget på over 250 mio. kr.

Vi arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. Vi leder efter løsninger og skaber resultater.

Vores medarbejderstab spænder vidt – fra ufaglærte til højt specialiserede akademikere. Men udgangspunktet for os alle er et fælles fundament, der skaber en klar retning for arbejdet og binder organisationen sammen i et udviklende fællesskab.

Stabene sorterer under kommunaldirektøren og består af Sekretariat for Politik, Jura og Kommunikation og Stab for Økonomi, Personale og IT.

Vi arbejder med alt fra personalejura over kommunikation til  økonomi og IT.