Organisationen

Randers Kommune har cirka 8.500 medarbejdere, som arbejder i mange forskellige afdelinger under fem forvaltningsområder.

Hver forvaltning har ansvaret for et bestemt område inden for kommunens mange opgaver. Du kan få et overblik over forvaltningerne i Randers Kommune i oversigten herunder.

Sundheds- og  omsorgsområdet

I Randers Kommune er der 21 kommunale ældrecentre og et fælles sundhedscenter midt i Randers, som fokuserer på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgerne. 

Sundheds- og omsorgsområdet rummer nogle af de største serviceopgaver i kommunen, og næsten hver tredje medarbejder i Randers Kommune arbejder inden for området. 

Sundheds- og omsorgsområdet er også et af de serviceområder, hvor kommunen har kontakt med flest borgere. Medarbejderne er ansat inden for bl.a. sygepleje, ernæring, social- og sundhed, terapeuter, administrative funktioner og servicemedarbejdere. 

Kulturområdet

På kulturområdet samarbejder vi med frivillige og foreninger. Her har vi også ansvaret for bibliotekerne i kommunen og for kulturinstitutioner blandt andre Værket og Museum Østjylland.

Social og Arbejdsmarked dækker over både socialt udsatte, handicap, psykiatri og arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune. Forvaltningen er både en myndighed, der gennem en korrekt og sikker sagsbehandlinger bevilger ydelser til borgere.

Der er en bred vifte af medarbejdere, der gennem specialpædagogiske, socialfaglige og arbejdsmarkedsrettede indsatser støtter borgere i at få en bedre hverdag og klare mest muligt selv.

Forvaltningen arbejder tværfagligt – og tæt sammen med andre forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats.

Børn og Skole har ansvar for driften og udviklingen på en lang række områder relateret til børn, unge og familier.

I de kommunale dagtilbud og folkeskoler arbejder pædagoger og lærere med at udvikle børnene både fagligt og socialt.

 

Udvikling, Miljø- og Teknikområdet i Randers Kommune dækker over en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder mv.

Medarbejdere beskæftiget inden for området arbejder hver dag på at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre en korrekt og sikker sagsbehandling. 

 

Stabene hører under kommunaldirektøren og består af  stabsfunktionerne: Byrådssekretariatet, Kommunikation, IT og Digitalisering, Personale og HR samt Økonomi.