Vikarer til corona-assistance

Vil du hjælpe, så meld dig til vores jobbank.

Randers Kommune har på grund af Covid19 krisen udfordringer med at skaffe personale til løsning af visse opgaver. Derfor kan vi få brug for din hjælp.

Vi vil meget gerne, at du som studerende melder dig til vores jobbank, både hvis du læser til skolelærer, pædagog, psykomotorisk terapeut eller pædagogisk assistent.

Vi vil ligeledes gerne høre fra dig, hvis du er medarbejder i Randers Kommune og hjemsendt /helt eller delvist ikke har opgaver, som kan fylde din normale arbejdsdag. Der efterspørges gode kræfter til diverse vigtige serviceydelser opgaver primært i daginstitutioner og på skoler. Det er både opgaver af pædagogisk art og serviceopgaver såsom rengøring, fragt/levering af værnemidler til vores arbejdspladser, mv.

Hvis du ønsker at tilbyde din hjælp, skal du aftale det med din leder.

Når du har tilmeldt dig jobbanken, får du en kvitteringsmail. Og hvis der bliver brug for din assistance, vil du blive kontaktet.

På forhånd tak fordi du vil give en hånd med, så vi fortsat kan levere den bedst mulige service til borgerne i Randers Kommune.

Hvis ud har spørgsmål, kan du sende dem til jobbank.covid19@randers.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Vi kan konstatere, at der ind i mellem er tekniske udfald omkring NemID. Det er desværre ude af vores hænder. Erfaringen er, at du må prøve igen lidt senere

Ja, det kan du.  

Der er som sådan ikke noget i vejen for at arbejde som vikar på mere end én arbejdsplads. Men de almindelige regler om arbejdstid og arbejdsmiljø gælder. Du bør informere din leder, hvis du arbejder mere end ét sted, så der ikke opstår situationer, der udfordrer disse regler.

Nej, jobbanken henvender sig også til personer, som ikke er bosat i Randers Kommune.

Ja, du kan melde dig. Her skal du være opmærksom på, at de almindelige regler for arbejdstid og arbejdsmiljø gælder. Tag en snak med din leder om, hvordan det kan tilrettelægges.

: Det er vanskeligt at forudse, hvilken type kompetencer, vi kommer til at efterspørge. Det er op til en konkret vurdering ud fra de opgaver, der akut skal løses. Du må gerne tilmelde dig jobbanken, og du hører fra den arbejdsplads, der kan have brug for dig, hvis behovet opstår.

Dit svar tager vi blot som en markering af særlige ønsker. Det er ikke noget, der binder dig.

Jobbanken vedrører lønnet arbejde, og derfor registreres frivillige, ulønnede ikke.

Ingen bliver tilbudt midlertidig beskæftigelse som corona-assistance uden at den pågældende leder, der ønsker at ansætte en given person, har spurgt ind til tegn på sygdom, rejser etc. og afklaret smitterisikoen.