12 vælgermøder med fokus på unge

Frem mod kommunalvalget den 16. november afholder en række af uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune 12 vælgermøder for unge. Her får elever og studerende mulighed for dialog med kandidater til byrådet om de emner, der fylder i de unges hverdag.

I samarbejde med Randers Kommune indbyder otte uddannelsesinstitutioner i Randers til vælgermøder i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Målet med vælgermøderne er at skabe opmærksomhed omkring kommunalvalget og give elever og studerende mulighed for at møde nogle af de kandidater, som de kan stemme på til kommunalvalget den 16. november. Samtidig er det en god lejlighed for politikerne til at vise de unge mennesker, at kommunalpolitik er noget, der i høj grad vedrører hverdagen. Alle partier og lister, der stiller op til kommunalvalget er inviteret.

Udgangspunkt i de unge

I ugerne op til vælgermøderne har elever og studerende arbejdet med et formulere en række spørgsmål og temaer, som politikerne vil tage udgangspunkt i, når de leverer deres indledende bemærkninger. Desuden er spørgsmålene formidlet videre til ordstyrerne, som dermed kan sikre, at kandidaterne holder sig til de emner, som de unge gerne vil have fokus på. Endelig vil der også være mulighed for at stille spørgsmål under selve mødet, hvor tilhørerne enten kan række hånden i vejret og stille spørgsmål mundtligt eller skrive det på Facebook-siden ”Unge stemmer i Randers”. 

Blandt kandidaterne har der været stor interesse for at deltage i møderne, og på hvert møde deltager 10-12 kandidater. Det første løber af stablen på Erhvervsakademi DANIA tirsdag 26. oktober kl. 12.30-14, og det sidste af de 12 vælgermøder foregår på TRADIUM EUX/EUD fredag 12. november kl. 9.50.

På de enkelte uddannelsesinstitutioner er der stort engagement, og blandt andet indgår studerende og elever i at afvikle vælgermøderne, forberede spørgsmål og fremme, at så mange som muligt stemmer med den 16. november.

Randers Kommunes rolle i samarbejdet er at bistå med den praktiske afvikling af vælgermøderne samt koordinering af, hvilke kandidater der kan deltage i de enkelte vælgermøder. Som led i vælgermøderne får uddannelsesinstitutionerne besøg af en udstilling om valg gennem tiden. Til den praktiske opstilling til hvert vælgermøde deltager unge frivillige fra RGF, og Radio ABC stiller med ordstyrere til vælgermøderne.

”Det er meget vigtigt, at man som ungt menneske bliver opmærksom på kommunalvalget og bruger sin stemme. Og derfor er vælgermøderne en vigtig indsats. Det er en mulighed for at blive klogere på de mange emner, som kommunalpolitik handler om og høre kandidaternes holdning. Vi er rigtig glade for det gode samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, ” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune. Vælgermøderne

Erhvervsakademi DANIA, Minervavej 63.  Tirsdag 26. oktober kl. 12.30-14

Randers Statsskole, Rådmands Boulevard 20 (Hallen). Mandag 1. november kl. 12-13.30

Paderup Gymnasium, Apollovej 64 (hallen). Tirsdag 2. november kl. 10.15-11.45

FGU Østjylland, Engboulevarden 30, kantinen. Onsdag 3. november kl. 9.30-11.00

Social- og Sundhedsskolen, Minervavej 47, salen ved kantinen. Torsdag 4. november kl. 10-12

VIA University College, Jens Otto Krags Plads 3, Auditoriet. Mandag 8. november kl. 11.30-12.30

Tradium, HHX, HTX, Vester Allé 26 (Toolboxen). Tirsdag 9. november kl. 9.50-11.20 og kl. 11.50-13.20

Randers HF og VUC, Nålemagervej 110.  Onsdag 10. november kl. 10-11.30 og kl. 12-13.30

Tradium EUD Teknisk, Blommevej 40.  Torsdag 11. november kl. 9.50-11.20

Tradium EUD/EUX/EUD 10, Minervavej 57.  Fredag 12. november kl. 9.50-11.20