15 kvalitetsstandarder på socialområdet er godkendt af byrådet

Randers Byråd har 9. december 2019 godkendt 15 standarder for den kvalitet, kommunen som udgangspunkt tilbyder borgere på socialområdet.

15 kvalitetsstandarder på socialområdet blev vedtaget af byrådet den 9. december 2019

Det er i de 15 kvalitetsstandarder, at man kan læse, hvordan rammen er for alt fra økonomiske tilskud til børn og unge med handicap, hvad rammerne er for døgnaflastning eller botilbud til voksne.

De 15 standarder for kvalitet på socialområdet er:

 • Økonomiske tilskud på børne- og unge-handicapområdet
 • Forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og unge-handicapområdet
 • Foranstaltninger i form af familiekonsulent, kontaktperson og døgnaflastning på børne- og unge-handicapområdet
 • Anbringelse uden for hjemmet på børne- og unge-handicapområdet
 • Støtte i form af hjemmetræning
 • Dagtilbud – beskyttet beskæftigelse
 • Dagtilbud – aktivitets- og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler – gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning
 • Botilbud til voksne
 • Aflastning på voksenområdet
 • Borgerstyret Personlig Assistance
 • Ledsagerordning for voksne
 • Merudgifter til voksne
 • Specialundervisning for voksne
 • Social behandling for stofmisbrug

I modsætning til omsorgsområdet er det ikke lovpligtigt at udarbejde standarder på socialområdet – bortset fra på nær stofmisbrugsbehandling.

De 15 standarder for kvalitet har været i høring hos både borgere, Handicaprådet, Udsatterådet samt medarbejderne på socialområdet. Høringssvarene viser et stort engagement på området. 

Se byrådssagen nr 576 på byrådsmøde den 9. december.