150 unge havørreder bliver mærket i Gudenåen

Som led i projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen” mærker forskere fra DTU Aqua i disse dage 150 vilde havørredsmolt med akustiske mærker i flere tilløb til Gudenåen. Dermed kan forskerne følge de små havørreders vandring og forhåbentlig blive klogere på, om nogle af dem går til på deres færd mod havet.

Et lille hold forskere fra DTU Aqua kæmper i disse dage en kamp mod tiden. For netop nu påbegynder den havørredyngel, der har befundet sig i Gudenåens små vandløb, sin rejse mod havet. Her vil de vokse sig store og forhåbentligt senere vende tilbage til Gudenåens gydepladser som store havørreder.

Forskerne skal nå at mærke 150 små, vilde havørreder for at kunne følge deres færd ned gennem Gudenåen ud til Randers Fjord. Mærkerne udsender lydsignaler, så vandrende fisk kan registreres på et antal lyttestationer, forskerne allerede har placeret i Gudenåen og Randers Fjord.

Undersøgelsen er en del af projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen”, der skal give svar på, hvorfor havørredbestanden i løbet af de sidste 10 år er gået meget tilbage og i nogle vandløb ligefrem kollapset i Gudenå-systemet.

- Vi mærker ørrederne med akustiske radiosendere, så vi kan følge dem via lytteposter ned gennem åen. På den måde kan vi forhåbentlig indkredse på hvilke strækninger af åen, ørrederne eventuelt løber ind i problemer, fortæller Kim Aarestrup, professor ved DTU Aqua og ansvarlig for mærkningsforsøget.

Mærkningen foregår netop nu i uge 13 ved en række mindre tilløb til Gudenåen.