200 til konference om udsathed i Randers

Randers Kommune har de senere år haft succes med sine indsatser for at forebygge udsathed. Det er baggrunden for, at Center for Socialt Udsatte i Randers Kommune fredag den 27. september fra kl. 8-15 har inviteret 200 politikere, ledere og medarbejdere til en konference om udsathed i loungen på Cepheus Park.

Under overskriften ”Perspektiver på udsathed” vil konferencen byde på en række spændende oplæg fra førende eksperter på området. Blandt andet vil Lars Benjaminsen, Seniorforsker ved Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE), præsentere den seneste hjemløsetælling med status på landsplan og i Randers Kommune. Og Benjaminsen vil også fortælle om ”Housing First”-strategien, og hvad det har betydet for hjemløsheden, at der er arbejdet med denne tilgang.

Tine Horn, centerleder ved Center for Socialt Udsatte i Randers Kommune, vil herefter give et indblik i, hvilke virksomme metoder der anvendes i Randers Kommune for at afhjælpe hjemløshed og udsathed generelt.

Plan for indsatsen på udsatteområdet

I 2018 vedtog Randers Kommune for første gang en plan for udsatteområdet. I planen er udpeget vigtige indsatsområder de kommende år, eksempelvis ”Unge på kanten”, ”Lige muligheder for sundhed” og ”Job og uddannelse”.

”Planen har allerede nu bidraget til øget samarbejde og nye indsatser. Og den er et vigtigt arbejdsredskab i vores arbejde med at forebygge social udsathed - helt i tråd med vores vision om, at vi vil muligheder for alle, at alle skal med, og alle kan bidrage” siger Randers borgmester Torben Hansen, som åbner fredagens konference.

Støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Kan vi tænke økonomi med, når vi taler socialfaglige indsatser? Her vil Karin Egholm, chefkonsulent i Center for Udsatte Voksne i Socialstyrelsen og Tine Hjernø Lesner, specialkonsulent i Center for Data, Analyse og Metode i Socialstyrelsen, på konferencen give et eksempel på, hvordan puljen ”Støtte til borgere i langvarig hjemløshed” skaber et samspil mellem den socialfaglige og den økonomiske indsats; Hvordan de to ting kan gå hånd i hånd, så der både er et fokus på udvikling for borgerne men også på omkostningseffektive indsatser i kommunens hjemløseindsats.

Nanna Mik-Meyer, professor ved Copenhagen Business School præsenterer over middag sin nyeste undersøgelse, der ser på den kompleksitet, som kendetegner arbejdet med misbrugere, hjemløse, psykisk syge og andre udsatte borgere. Hun introducerer konferencedeltagerne for tre modstridende rationaler i arbejdet, som hver især giver god mening, men som tilsammen er med til at udfordre ambitionen om en sammenhængende social indsats.

Dagens sidste indlægsholder er Christina Strauss. Som formand for SAND - De hjemløses landsorganisation fortæller Christina Strauss om, hvordan det er at være kvinde og hjemløs i dagens Danmark. Christina Strauss har været hjemløs, siden hun var 12 år og er i øjeblikket funktionel hjemløs. Det vil sige, at hun har en lejlighed, men har svært ved at opholde sig i den.

Link til artikel om hjemløsetallet for Randers Kommune:
https://www.randers.dk/nyheder/antallet-af-hjemloese-falder-fortsat-i-randers