38 børnehavebørn flytter på Kristrup Skole

”Børnene glæder sig. Det er jo spændende at flytte ind på den skole, hvor man lige om lidt skal i førskole,” siger Helle Povelsen, som er konstitueret leder af Kristrup Børnehus.

Hvad gør man, når der er mange børn, som gerne vil i børnehave i årets første måneder, og man ved, at der samtidig er mange børnehavebørn, der skal i førskole blot et par måneder senere? Det har forældre og ledelse på Kristrup Skole og Kristrup Børnehus i fællesskab fundet en løsning på. Og derfor kan 38 børnehavebørn fra Kristrup Børnehus allerede 1. januar 2023 åbne døren til Kristrup Skole, mens de stadig går i børnehave. 

Forældrene til alle 38 børn har valgt at tage imod tilbuddet. Kendte voksne fra Kristrup Børnehus følger med på skolen, hvor børnene så fra 1. marts 2023 starter i førskole. Og samtidig med at børnene og forældrene glæder sig til en ny virkelighed, så er det også en løsning, som frigiver pladser til nye børn i Kristrup Børnehus.

”Vi oplever en stigning i antallet af børn i Randers kommune, og det er rigtig positivt. Det er klart, at det også udfordrer vores samlede pasningskapacitet, og det har vi sat os for, at vi løser løbende, mens vi også udvider antallet af pladser til de mindste børn, ” siger Mogens Nyholm, formand for Børne- og familieudvalget i Randers Kommune og fortsætter: 

”Og de løsninger, vi finder, skal både være til glæde for børnene, familierne og ikke mindst være inden for dagtilbudslovgivningen. Løsningen for vores 38 børnehavebørn i Kristrup er netop sådan en løsning. Børnene bliver fortrolige med skolen, de skal i førskole på til marts, kendte voksne flytter med dem, og vi gør det samtidig muligt for andre børn at starte i Kristrup Børnehus. Og ikke mindst så er det en løsning, der er valgt af forældre, skole og dagtilbud i fællesskab. Det er virkelig flot, at man har fundet en så fin løsning i et godt samarbejde. Stort tak til forældrene for deres konstruktive medspil.”

Mogens Nyholm understreger, at Børne- og familieudvalget har løbende fokus på pladskapaciteten og glæder sig over, at de nødvendige pladser er der på kort sigt, mens kapaciteten samtidig bliver udvidet, så kommunen på lang sigt får plads til det stigende børnetal.

Plads til nye børn

I og med at 38 børn nu rykker ind på Kristrup Skole, bliver der mulighed for, at 5 børnehavebørn starter 1. januar, 5 børn pr. 15. januar, 5 børn pr. 1. februar 2023 og 5 børn pr. 15. februar 2023 i Kristrup Børnehus. 

Generelt er der fundet gode både midlertidige og permanente løsninger omkring udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i Randers. Det betyder, at langt de fleste børn tilbydes pasning i deres nærområde inden for de 5 dagtilbudsdistrikter, fortæller dagtilbudschef Lars Lynghøj. 

På 0-2 års området vil der på kommuneplan være tilstrækkeligt med dagtilbudspladser til alle børn den 1. januar 2023. Det betyder, at man som forældre kan risikere at få tilbudt plads uden for eget distrikt, men det vil være så tæt som overhovedet muligt på bopæl eller arbejde, ligesom der er mulighed for at få tilbudt ny plads i eget distrikt hurtigst muligt. Og blot en måned senere, den 1. februar 2023, vil der være plads til alle børn i de enkelte dagtilbudsdistrikter. 

På 3-5 års området er der plads til alle børn i de enkelte dagtilbudsdistrikter allerede fra 1. januar 2023. 

”Vi følger nøje med og gør os meget umage for at sikre, at forældre får plads til deres børn i det ønskede område. På længere sigt udvider vi samtidig kapaciteten på daginstitutioner både i Nordøst, Sydøst, Sydvest og i Midt,” siger Lars Lynghøj, dagtilbudschef i Randers Kommune.

Senest er kapaciteten udvidet med 26 pladser i Børnehuset Tryllefløjten i Romalt. Der er netop taget første spadestik til en ombygning og ny børnehave i Vuggestuen Minimax, som står klar om et år, i marts/april 2023 vil udvidelser i Børnehuset Bækkestien og Kristrup Børnehus være klar. I løbet af 2023 vil udvidelse af Børnehuset Skovdalen, Børnehuset Æblehaven og Børnehuset Midgaard stå færdige, og i januar 2024 kan en ny daginstitution i Munkdrup indvies.