3D-print og robotprogrammering giver skoleelever lyst til naturvidenskab

Vestervangskolen i Randers har netop afholdt en temadag med fokus på den digitale fremtid. Her har eleverne arbejdet med 3D-print og programmering af små robotter, og det har gjort dem nysgerrige på det naturvidenskabelige område.

Workshops om programmering og 3D-print var på skemaet til Vestervangsskolens store temadag med fokus på den digitale fremtid. Temadagen er et led i den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, der finder sted hvert år i uge 17 i hele landet.

”Grundlæggende er vores ambition, at eleverne går fra at være forbrugere til også at være skabere. Vi vil plante en nysgerrighed og forståelse hos dem, der gør dem bevidste om, at den digitale fremtid er meget mere end sociale medier,” fortæller Iben Jacobsen, natur- og teknologilærer på Vestervangsskolen i Randers.

De seneste tre år har Iben Jacobsen i samarbejde med IT-fagpilot, Rie Brøndum, arbejdet på at få nye teknologier ind i undervisningen.

”Allerede i 0. klasse begynder vi at implementere programmering i børnenes undervisning. På den måde starter vi i det helt små, så de får en naturlig forståelse for teknologiens anvendelsesmuligheder,” fortæller Iben Jacobsen.

”Det er faktisk ret sjovt at programmere. Vi er ved at lave nogle små robotter, der både skal kunne lyse og skifte lys, når vi justerer på nogle funktioner. Det fede ved det er, at man med det samme kan se en effekt af det, man gør. Og hvis robotten ikke lyser, så kan man gå tilbage og finde den fejl, der gør, at den ikke fungerer,” fortæller Martin Abild, der er elev i 8. klasse på Vestervangsskolen.

Flere elever til naturvidenskabelige uddannelsesretninger

Arrangementet på Vestervangsskolen er bygget op omkring en række workshops, der blandt andet bliver iværksat af undervisere og elever fra Tradium, det tekniske gymnasium HTX. Det er Erhverv og Landdistrikt, der har været tovholder på arrangementet og koordineret samarbejdet mellem de forskellige aktører.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med både ungdoms- og videregående uddannelser. En af de undervisere, vi har besøg af i dag fra Tradium, har flere gange tidligere været gæsteunderviser her på skolen. På den måde skaber vi en god brobygning mellem vores folkeskole og ungdomsuddannelserne,” fortæller Iben Jacobsen.

I Børn- og skoleforvaltningen i Randers Kommune er man også optaget af at få flere unge til at beskæftige sig med de naturfaglige områder.

”De naturvidenskabelig fagområder har generelt høj prioritet i alle skolerne i Randers Kommune. Vi arbejder på at skabe en udvikling, hvor flere elever fatter interesse for naturvidenskaben og de potentialer, der her er. Derfor er det også vigtigt med initiativer som dette, der er med til at gøre det mere kreativt og spændende at arbejde med naturvidenskab,” fortæller Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

”Jeg ved ikke endnu, hvad jeg skal efter 9. klasse, men jeg synes det digitale er ret spændende. Derfor er det meget rart at se, hvad det er de lærer om på HTX. På den måde får man en bedre fornemmelse for, hvad der er på den anden side af folkeskolen,” fortæller Martin Abild.