8 nye parcelhusgrunde er på vej i Gjerlev

Der bliver nu sat gang i byggemodningen af 8 nye parcelhusgrunde ved den lukkede Gjerlev-Enslev skole. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 20. maj 2019.

De første nye byggegrunde er nu på vej ved den lukkede Gjerlev-Enslev skole. På mødet den 20. maj har Randers Byråd nemlig besluttet at sætte gang i byggemodningen af i alt 8 parcelhusgrunde, og dermed er første etape i omdannelsen af den tidligere skole til et boligområde sat i gang.

Byrådet har tidligere vedtaget en lokalplan for området som giver mulighed for at etablere i alt 18 byggegrunde, heraf 10 tæt/lav-boligbebyggelse og 8 åben/lav-boligbebyggelse.

Hent lokalplan 646 ”Omdannelse af Gjerlev-Enslev skole”

Dialog med lokalområdet

Forvaltningen har været i dialog med lokalområdet om en etapedelt byggemodning af de grunde, som lokalplanen giver mulighed for. Det er på den baggrund, at de 8 parcelhusgrunde bliver byggemodnet først.

Grundene ligger på de tidligere fodboldbaner ved skolen og i forbindelse med byggemodningen vil der blive etableret en ny vej nord for børnehavens legeplads.

Hent illustration af parcelhusområdet i fuld opløsning

Det forventes, at byggemodningen bliver sat i gang efter sommerferien og at grundende bliver sat til salg i starten af 2020.