Antallet af hjemløse falder fortsat i Randers

Nye tal viser, at antallet af hjemløse i Randers Kommune er faldet yderligere. De positive tal er tegn på velfungerende indsatser og samarbejder på tværs af kommunens afdelinger.

Hvert andet år udkommer en måling af hjemløsetallet i Danmark fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Den nye måling for 2019 viser, at antallet af hjemløse i Randers ligger på 72 personer. Det er tredje gang i træk at undersøgelsen viser, at antallet af personer i Randers, som lever i hjemløshed, falder. Hjemløsetallet var i 2017 på 86 personer, mens det i 2015 lå på 117 personer.

"Det er vigtigt, at vi sørger for optimal hjælp til de borgere, som har allermest brug for det. Det giver grund til optimisme, at vi ser, at hjemløsetallene for Randers fortsat falder, for vi skal gerne hjælpe endnu flere borgere, så de ikke står i en situation, hvor de ikke har noget sted at bo," fortæller Torben Hansen, borgmester i Randers.

Også hos Socialudvalgets formand, Rosa Lykke Yde er der glæde at spore over den positive måling:

"Det er en meget vigtig opgørelse, fordi det viser, at vi fortsat er på rette vej med vores sociale indsatser i Randers. Kommunens hjemløseindsats og det brede samarbejde på tværs af afdelinger er med til at sikre gode forudsætninger for arbejdet med udsatte borgere," siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers.

 

En velfungerende indsats

Center for Socialt Udsatte i Randers tilbyder en "her og nu hjælp" til de borgere, som står uden bolig eller forsørgelse. Centret arbejder med specialiserede bostøttemetoder, for at borgerne kan fastholde boligen og få hjælp til de problemer de i øvrigt har.

Centret har etableret et helhedsorienteret team, som består af socialrådgiver, bostøtter, rusmiddelbehandler, jobkonsulent, psykiatrisk sygeplejerske samt psykiater. Teamet arbejder med borgere, som har komplekse problemer, og som er i langvarig hjemløshed eller i risiko for at blive det. Det er et samarbejde på tværs af kommune og region, og indsatsen støttes af Socialstyrelsen.

"Vi har derudover et tæt samarbejde med forsorgshjemmene, som ofte er de første, der møder en hjemløs borger. Vi får afdækket borgerens behov for hjælp, og hjælper med at finde bolig," fortæller Tine Horn, leder af Center for Socialt Udsatte.

"Vi har implementeret en hjemløseindsats, som alle vores medarbejdere har intenst fokus på. Det er en fremskudt indsats, som sikrer, at vi har kontakt med de udsatte borgere. Samtidigt er medarbejdere i Randers Kommune gode til at spotte borgere, som er i risiko for at blive hjemløse, og få hjulpet dem over til vores afdeling, så de kan blive hjulpet bedst muligt," slutter hun.

En række af indsatserne som Center for Socialt Udsatte arbejder med, er beskrevet i Plan for Udsatteområdet, som blev politisk godkendt af Randers Byråd i november 2018. Det er den første af sin slags i Randers Kommune.

På landsplan er der et lille fald i antallet for hjemløse borgere. VIVEs undersøgelse viser, at der kommer færre hjemløse unge, mens der bliver flere hjemløse ældre. Det er syvende gang siden 2007, at VIVE kortlægger hjemløsheden i Danmark.