Bedre forhold i Øster Tørslev Å og Rismølle Bæk

Med støtte fra blandt andet EU og kommunalt afsatte midler bliver der i disse år skabt bedre forhold i vandløb fordelt over hele Randers Kommune. Senest har Øster Tørslev Å gennemgået en større restaurering og i Rismølle Bæk er der etableret nye gydebanker. Det blev fejret fredag (9/9-22) i Øster Tørslev by.

"Vi ønsker i Randers Kommune at skabe bedre levevilkår for dyr og insekter i vores vandløb, fordi det har stor betydning for biodiversiteten. Og fordi det betyder noget for os mennesker, at vi langs vandløbene kan opleve en levende natur med gydende havørreder, vandløbsinsekter, planter, isfugle, oddere og meget mere. Vi kan se, at de projekter vi allerede har gennemført gør en forskel. Det er jeg sikker på, det også vil i Øster Tørslev Å og Rismølle Bæk, og jeg ser frem til det fortsatte arbejde med at forbedre vandløbene i kommunen," siger borgmester Torben Hansen.

Randers Kommune har netop afsluttet en større restaurering af Øster Tørslev Å, hvor en strækning på cirka 500 meter er blevet genslynget. Derudover er der sket en profiludvidelse af vandløbet og etableret gydebanker i Øster Tørslev By. I Rismølle Bæk er der etableret en række gydebanker i Vestrup omkring Lembanen og ved den tidligere mejetærskerfabrik i Dronningborg.

Se video, hvor miljøtekniker Esben Husted fortæller mere om indsatserne

Godt samarbejde med lodsejere

De forbedrede vandløb blev fejret fredag (9/9-22) i Øster Tørslev by, hvor blandt andre lodsejere langs vandløbene, borgmester Torben Hansen og formand for miljø- og teknikudvalget Nick Zimmermann deltog.

"I miljø- og teknikudvalget har vi gennem de sidste par år arbejdet med at forbedre en række af vandløbene i vores kommune. Og for alle projekterne gælder, at de har været gennemført i tæt samarbejde og god dialog med lodsejerne. Det sætter vi stor pris på for uden den opbakning ville det ikke have været muligt at gennemføre projekterne. Samtidig lover det godt for det videre arbejde med at forbedre vandløbene," siger Nick Zimmermann.

Større indsats i gang

Indsatserne i Øster Tørslev Å og Rismølle Bæk er gennemført af Randers Kommune med støtte fra EU som led i en større indsats, hvor byrådet også lokalt har afsat midler til natur og vandløbsforbedringer.

Tidligere er der etableret gydebanker i den bynære Svejstrup Bæk og i Kåtbæk, og der er planer om projekter i bl.a. Brusgård Møllebæk, Elbæk i Helstrup samt tværkommunale projekter i Skals Å og Alling Å. Projekterne går primært ud på at etablere gydebanker og fjerne spærringer for fisk. Og enkelte steder som fx i Øster Tørslev Å sker der også genslyngning, så vandløbet får et mere naturligt forløb.

 

 

Billeder fra fejringen fredag den 9. september i Øster Tørslev