Behandling af ansøgninger om store energianlæg sat i gang

Energianlæg med et samlet areal på over 1550 hektar kan være på vej i Randers Kommune. Og med en forventet produktion af grøn strøm svarende til over 330.000 husstandes forbrug, kan anlæggene blive en væsentlig faktor i Danmarks grønne omstilling. Først venter et større planlægningsarbejde med undersøgelser og offentlige debatter.

"I Randers Kommune har vi sat et ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden udgangen af 2030, og vi ønsker at bidrage til Danmarks grønne omstilling både af hensyn til klimaet og for at gøre vores energiproduktion uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor er det også positivt, at der er interesse for at etablere vedvarende energianlæg i vores kommune, og jeg ser nu frem til en god fordebat og proces om planerne sådan, at vi kan sikre, at anlæggene bliver så effektive som muligt og samtidig tager hensyn til naboer, erhverv, natur og miljø," siger borgmester Torben Hansen.

Randers Kommune har i løbet af de seneste år oplevet en stærkt stigende interesse for at etablere især store solcelleanlæg. Og på mødet den 12. september 2022 valgte Randers Byråd at sætte gang i behandlingen med fordebat af fem ansøgninger om energianlæg på mellem 35 og 765 hektar. I alt drejer det sig om et areal på over 1550 hektar svarende til omkring 2100 fodboldbaner eller 20.000 mindre parcelhusgrunde. Og en forventet produktion af grøn strøm svarende til over 330.000 husstandes forbrug.

Et lokomotiv i Danmarks grønne omstilling

Fire af ansøgningerne og langt størstedelen af det samlede areal ligger i et område ved Overgaard i den nordlige del af Randers Kommune. Her er der ansøgninger om solcelleanlæg på henholdsvis 185 hektar og 570 hektar samt et solcelleanlæg på 765 hektar med tilhørende power-to-x anlæg til produktion af fx brint. Og endelig en ansøgning om etablering af 6 vindmøller.

Ved Overgaard ligger i forvejen Danmarks største landbaserede vindmølleanlæg, og området har potentiale til at blive det største og vigtigste energiområde på land i Danmark.

Tidligere på året har staten bedt kommunerne om at melde områder ind, hvor der netop kan etableres store energiparker, der kan fungere som lokomotiv i Danmarks grønne omstilling. På den baggrund har byrådet også valgt at indmelde området ved Overgaard til den statslige screening.

Høringer og undersøgelser forude

Foruden områderne ved Overgaard, har byrådet besluttet at behandle en ansøgning om etablering af solcelleanlæg ved Purhus på 35 hektar med tilhørende power-to-x-anlæg. Og med beslutningerne går et større planlægningsarbejde med bl.a. undersøgelse af miljøpåvirkning og offentlige debatter i gang. I første omgang vil forvaltningen forberede en fordebat, som forventes at begynde i slutningen af oktober.

"Vi ved godt, at projekter af den her type ikke skaber begejstring alle steder, og vi er meget interesserede i at finde ud af, hvordan vi kan tilpasse projekterne bedst muligt. Derfor kommer vi til at gennemføre en omfattende høring med borgermøder flere gange undervejs og på forskellige stadier i processen sådan, at vi kommer hele vejen rundt. Samtidig vil der blive lavet miljøundersøgelser, så visuelle konsekvenser og konsekvenser for natur og miljø bliver tydelige for borgere og byrådet," siger Torben Hansen.

Randers Kommune forventer, at planlægningsprocessen med høringer og undersøgelser vil stå på i perioden 2022-2024. Læs mere om ansøgningerne og processen på www.randers.dk/energianlæg