Besøgsforbuddet på kommunens botilbud ophævet

Fra onsdag den 24. juni 2020 er det midlertidige besøgsforbud på botilbud og i døgninstitutioner ophævet.

Det midlertidige besøgsforbud blev indført for at mindske smitterisikoen med COVID-19, og ophævelsen er meddelt af Social- og Indenrigsministeriet efter, at et bredt politisk flertal har besluttet at afskaffe besøgsforbuddet.

"Nedlukningen har været hård for mange beboere, som har haft færre besøg af pårørende, og nogle har oplevet problemer med ensomhed, så vi er glade for, at hverdagen nærmer sig det normale igen i vores botilbud og døgninstitutioner," siger Carsten Wulff Hansen, chef for socialområdet i Randers Kommune.

Når man besøger et botilbud eller en døgninstitution skal man fortsat overholde de gængse hygiejneregler:

· Holde afstand

· Vaske hænder/bruge håndsprit ofte

· Undgå håndtryk, kindkys og kram

· Hoste og nyse i sit ærme

"Vi opfordrer også til, at man aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden," siger Carsten Wulff Hansen.

Der kan igen indføres besøgsrestriktioner på de enkelte botilbud eller på en døgninstitution, hvis situationen kræver det.

"Vi skal stadig passe på beboerne, og derfor følger ledelserne på botilbuddene og i døgninstitutioner udviklingen i smittetryk og situationen generelt, og de nye retningslinjer siger også, at der kan indføres lokale besøgsrestriktioner, hvis det skulle blive nødvendigt for at hindre smitteudbrud," siger Carsten Wulff Hansen.

Reglerne, som giver mulighed for lokale besøgsrestriktioner, bliver automatisk ophævet igen den 1. september 2020.

Læs mere om den aktuelle status på lokale besøgsrestriktioner på randers.dk/coronavirus/socialomraadet.