Bestand af dådyr i Randers Dyrehave reguleres

I Randers Dyrehave er nu så mange dådyr, at der skal reguleres i bestanden. Derfor vil der blive skudt nogle dyr hen over vinteren. Dyrene bliver herefter slagtet af en slagter og solgt som hele dyr.

Hvis bestanden ikke reguleres, bliver de for mange og stresser hinanden, fordi der er tale om indhegnede arealer.

Dyrehaven består af 16 hektar skov og eng, og der må derfor ikke være mere end et vist antal dyr pr. hektar.

"Samtidig er det også en skov, hvor bestanden af dyr skal være naturlig i forhold til hvad naturen kan holde til. Og det skal virke naturligt, derfor skal dyrene ikke stå for tæt, men kunne findes i skoven – ligesom hvis det var vildt," fortæller Lars Maagaard, naturvejleder og vildtbiolog i Randers Kommune.

"Samtidig slider dyr jo også på naturen, og bliver de for mange på et indhegnet areal, så går det for hårdt ud over naturen. Dyrene spiser barken på træerne, gnaver træerne i stykker og gør det svært for andet liv. Derfor er vi som kommune forpligtede til at sikre, at dyrene har det godt. Og det betyder også, at de ikke må blive for mange," siger Lars Maagaard. 

I dyrehaven er der ikke tale om vild natur. Dyrene har levet som halvvilde dyr, bevæget sig meget, spist naturligt men også fået tilskudsfoder og vand. Det kan derfor bedst sammenlignes med et hold får, som man passer på. Og nogle gange betyder det, at bestanden også skal reguleres.

Kødet er godt, det er lokalt, ikke transporteret over lange afstande. Det er fedtfattigt og dyrevelfærden er god. Det vil være muligt at købe kødet ved at skrive sig op på en køberliste ved henvendelse til Natur og Grønne områder. Læs mere om køberlisten.

Dyrene skydes, fordi de ikke kan transporteres levende til slagtehus. Det er de for vilde til, og de ville blive for bange og for stressede. De bliver skudt af en professionel jæger og dør med det samme. Det er en dyrlæge, der udpeger de rette dyr til at blive skudt. Når de er skudt transporteres de til slagtehus under de korrekte hygiejniske forhold.

Når der skydes dyr, bliver dyrehaven lukket. Reguleringen vil foregå hen over vinteren. Der skydes 35-40 dyr ad gangen i to perioder fordelt på januar-marts 2023 og 2024.

Dyrehaven lukker, når der skydes. Der vil typisk være lukket i et døgn. Det sker af hensyn til publikums sikkerhed. Der vil være tydeligt skiltet, når der skydes og indgange bliver låst.