Betalingskontoret lukker periodevis pga. overgang til nyt system

Betalingskontoret er overgået til nyt sagsbehandlingssystem. Der vil derfor frem til 30. marts 2021 være flere dage, hvor kontoret er lukket på grund af ajourføring af og undervisning i det nye system.

Betalingskontoret kan fortsat kontaktes via mail til Betalingskontoret@randers.dk

Desværre virker selvbetjeningsløsningen på www.randers.dk/gæld eller via borger.dk ikke, før en ny løsning træder i kraft, hvilket forventes i løbet af marts måned.

Man vil derfor ikke kunne se sine indbetalinger, gæld eller have mulighed for at sende mail til Betalingskontoret via løsningen. Brug i stedet mailen: Betalingskontoret@randers.dk

Betalingskontoret vil fortsat forsøge at besvare henvendelser så hurtigt som muligt, men der vil i perioden være en længere sagsbehandlingstid. Svar kan ikke forventes inden for de normale 7 arbejdsdage.