Bevæg dig for livet-pulje klar til at støtte nye initiativer

Randers Kommune sætter gang i foreningslivet med webinar og Bevæg dig for livet-pulje. En foreningspulje på 250.000 kroner som skal bruges til at støtte nye initiativer og inddrage nye målgrupper i de randrusianske foreninger.

Covid-19 satte i starten af april en stopper for den planlagte foreningskonference i Arena Randers, hvor fremtidens foreningsliv skulle tænkes i en mere inkluderende og innovativ retning. Mange idrætsforeninger har under krisen været tvunget til at tænke ud af boksen, da de normale aktiviteter har været lukket ned. Indsamling af skrald, Facebook-træninger og E-sport turneringer er blot nogle af de tiltag der har set dagens lys, og disse tiltag bidrager til det overordnede mål for kommunen, om mere bevægelse blandt borgerne. Derfor udbyder Randers Kommune nu 'Bevæg dig for livet-puljen' på 250.000 kroner til at støtte de foreninger med fokus på nye tiltag og inddragelse af nye målgrupper.

"Med denne pulje støtter vi initiativer, så endnu flere borgere i Randers Kommune kommer til at bevæge sig. Krisen har været en udfordring, men foreningerne har udvist stor kreativitet og formået at løfte en svær opgave, og med denne pulje er jeg sikker på, at vi sammen kan blive endnu bedre til at nå målet" siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget.

Til at kvalificere ansøgningerne til 'Bevæg dig for livet-puljen', afholder Randers Kommune et webinar. Webinaret bliver afholdt onsdag d. 9. september k. 17-18 og skal give foreningerne inspiration og idéer til konkrete målgrupper, projekter og indsatser.

Projektleder for Bevæg dig for livet Randers, Jesper Jakobsen, håber på bred opbakning:

"Webinaret afholdes med henblik på at klæde foreningslivet så godt som muligt på. Foreningerne vil bl.a. på webinaret blive introduceret til en ny undersøgelse der har undersøgt hvad der motiverer inaktive borgere i forhold at motionere.  Vi håber, at mange foreninger har lyst til deltage, og på den måde være med til at bidrage til foreningslivets udvikling".

Interesserede foreninger kan læse mere om puljen og webinaret på   www.bevægdigranders.dk

Bevæg dig for livet er et nationalt samarbejde med et mål: Danmark skal være verdens mest aktive nation. Bevæg dig for livet er et samarbejde med 20 danske kommuner - herunder Randers, Danmarks Idrætsforbund og DGI. På landsplan er projektet støttet af TrygFonden og Nordea-fonden.

Gense webinaret herunde