Biodiversitet i fremgang i Hald Langdal

Hald Langdal er et af de fineste overdrev i Randers Kommune. Randers Kommune har siden 2010 i samarbejde med en dyreholder sørget for, at dalen er blevet afgræsset, og i sommer fremstod naturarealet mere artsrigt end tidligere set. Tørken sidste år kan have været en medvirkende faktor, men også den rette afgræsning af arealet har haft positiv betydning.

Plettet Kongepen har sit eneste hjemsted i Randers Kommune i Hald Langdal. Foto Anders Henneberg Nielsen.

Det er en lille flok robuste dyr, som har græsset på de ugødede arealer. I Hald Langdal er det lykkedes dyreholderen at få afgræsset arealet med det rigtige dyretryk. Det vil sige, at der ikke var så mange dyr, at alle blomsterne blev spist - og heller ikke så få dyr at arealet kom til at gro til i høje græsser og buske.

Arealet blev afgræsset, så der blev skabt en fin balance og Hald Langdal kunne stå i blomst. På nogle af bakkerne var der tæpper af blomstrende græsser. Det usædvanlige var, at det var tæpper af de værdifulde stjernearter tandbælg, enghavre og katteskæg. Dertil kom blomster i alle farver og udformninger.

”Når tyren skulle holde øje med sine køer, kunne jeg kigge nærmere efter og se, at der var et væld af djævelsbid, som den sjældne sommerfugl Hedepletvinge lægger sine æg på, da larverne er helt afhængige af planten. Det var også glædeligt at se, at den meget sjældne lyngvikke, en ærteblomst, som kun findes 20 steder i Danmark, havde bredt sig lidt. Den meget smukke Bakkesoløje, som i solskin lyser gult og orange, havde også bredt sig. Den findes kun ni steder i Jylland. Der var Plettet Kongepen, som ligner en mælkebøtte. Den trives kun på næringsfattig jord, ses kun sjældent i Jylland - og ingen andre steder i Randers Kommune. Som noget nyt i dalen blev der også fundet Bakkestar og Dværgperikon. Begge i små bestande. De mange stjernearter, der blev fundet indikerer at naturen i Hald Langdal har fået det bedre,” fortæller Anne Margrethe Wegeberg fra Natur og Miljø Randers Kommune.

Der ikke offentlig adgang til Hald Langdal, der ligger få hundrede meter vest for Randers-Hadsund landevejen. Men herunder er et par forslag til vandreture i nærheden.