Den populære shoppedag bliver brugt i undervisning

En gruppe unge i Randers er optaget af Black Friday, men af en helt anden grund end de fleste. De har nemlig fået til opgave at lave en video til markedsføring af Black Friday. Det sker i forbindelse med et projektledelsesforløb for udskolingselever i folkeskolen.

Black Friday er mere end bare shopping. For en gruppe folkeskoleelever i Randers er Black Friday genstand for stor læring. Som en del af et uddannelsesforløb i projektledelse har de fået til opgave at producere en video for Randers Cityforening, der skal markedsføre Black Friday i midtbyen.

”Det her er et utrolig lærerigt forløb for de unge. Her får de nemlig et konkret projekt, som har reel betydning for butikslivet i Randers. Og det er jo med til at give dem en ansvarsfølelse, fordi de er nødt til at tage ejerskab over det produkt, de skal levere til os,” fortæller Anne Mette Aschelund, Eventkoordinator i Randers Cityforening. 

Ungdomsskolen Randers står bag valgholdet ”Mini Projektleder Uddannelse”, der er et uddannelsesforløb for kreative og initiativrige elever i udskolingen. Her lærer de unge at styre projekter fra idé til handling. Som en del af uddannelsesforløbet deltager eleverne i en todages projekt-camp, hvor de skal hjælpe virksomheder og foreninger i Randers med at løse konkrete opgaver, heriblandt Randers Cityforening.

”Projektet er en god mulighed for, at midtbyens butikker kan få noget ekstra opmærksomhed. Og så vil vi jo rigtig gerne have de unges idéer og perspektiver på bylivet her i Randers. Det er jo dem, der skal drive det i fremtiden, og samtidig er det dem, vi gerne vil engagere og lave gode oplevelser til,” siger Anne Mette Aschelund.

Kreative og ansvarsfulde unge

Uddannelsesforløbet har til formål at ruste de unge til at forløse og iscenesætte deres idéer. Her får de konkrete redskaber til, hvordan de kan lave alt fra samarbejdsaftaler og personprofiler til personlige SWOT-analyser og projektstyringsredskaber.

”Det er virkelig fedt, at vi får mulighed for at få vores egen mening frem. Det giver os noget erfaring med på vejen, som vi kan trække på i fremtiden. Jeg synes det er rigtig sjovt at idéudvikle kreativt og så er det rart at samarbejde med nogle om det. Det giver mig rigtig meget inspiration til, hvordan man kan håndtere og lære ting,” siger Name Kisakorn Klinjaroen 9. klasse Fårup Skole.

I virksomheds- og foreningslivet i Randers er der opbakning til de unges projekter. Foruden Randers Cityforening har blandt andre Randers Bibliotek, SparNord, borgmester Torben Hansen og Frivilligværket budt ind med opgaver til dagens projekt-camp.

”Produktet skal godkendes af mig, inden vi kan bruge det i vores markedsføring. Derfor handler det ikke kun om deres egne forventninger til sig selv, for jeg som arbejdsgiver har også nogle forventninger til, hvordan projektet bliver udført. Det er jo et vigtigt budskab, vi sender ud igennem vores kanaler, og derfor skal det være helt skarpt. Det tror jeg er en utrolig sund erfaring for de unge, og det giver dem et realistisk billede på, hvad det vil sige at arbejde med projekter,” siger Anne Mette Aschelund.

Når uddannelsesforløbet er afsluttet får eleverne et diplom, som de fx kan bruge i forbindelse med deres jobsøgning. I dag kl. 14.30 skal eleverne præsentere deres færdige produkter for virksomheder og foreninger. Herefter vil man blandt andet kunne se elevernes Black Friday-video på Randers City-Facebook og hjemmeside.