Børn- og skoledirektør fritages for tjeneste

Efter at have fået præsenteret resultaterne af en netop afviklet arbejdsmiljøundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i Børn- og skoleforvaltningen, har Økonomiudvalget i Randers Kommune besluttet at indstille til byrådet, at samarbejdet med børn- og skoledirektør, Michael Maaløe ophører. Samtidig har Økonomiudvalget besluttet, at Michael Maaløe fritages for tjeneste indtil videre.

"Vi har nu dokumentation for en række udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og trivsel i Børn- og skoleforvaltningen. Rapportens konklusioner gør stort indtryk. Vi må konstatere, at det billede rapporten tegner af ledelsesstil ikke stemmer overens med kerneværdierne i forvaltningen af Randers Kommune. Det handler vi på. Som økonomiudvalg indstiller vi derfor, at vi er nødt til at afbryde samarbejdet," siger Torben Hansen, der som borgmester også er formand for Økonomiudvalget.

Randers Byråd tager endelig stilling til Økonomiudvalgets indstilling på sit møde den 16. maj 2022.

31. januar 2022 vedtog Randers Byråd, at kommunaldirektøren skulle sætte en arbejdsmiljøundersøgelse i gang blandt medarbejdere og ledere i børn- og skoleforvaltningen. Formålet med undersøgelsen var at kortlægge det aktuelle arbejdsmiljø og trivsel i Børn- og Skoleforvaltningen efter en række indikationer på, at arbejdsmiljøet er under pres.

Undersøgelsen blev foretaget af det eksterne firma Human House og bestod både af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. Rapporten belyser tre temaer: Børn- og skoledirektørens betydning for arbejdsmiljø og trivsel, det politiske fokus' betydning for arbejdsmiljø og trivsel samt kollegaskab og medarbejderkultur.

"Det handler nu om at genskabe et godt arbejdsmiljø og en god trivsel i børn- og skoleforvaltningen. Jeg vil sammen med de respektive MED-udvalg og fællestillidsrepræsentanter udarbejde en handleplan, som vi orienterer byrådet om. Samtidig går vi i gang med at udarbejde plan for opgaverne i den kommende tid. Jeg vil også takke Michael Maaløe for de mange resultater, han har opnået og for hans indsats," siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Jesper Kaas Schmidt varetager ledelsen af børn- og skoleforvaltningen indtil videre.